| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SBDN-EU AS49138

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49138
as-name:    SBDN-EU
descr:     ServedBy the Net, LLC. (Europe)
org:      ORG-STNL2-RIPE
import:     from AS53837 accept ANY
export:     to AS53837 announce AS49138
import:     from AS54825 accept ANY
export:     to AS54825 announce AS49138
admin-c:    JB16000-RIPE
tech-c:     JB16000-RIPE
tech-c:     SN5872-RIPE
abuse-c:    AR35381-RIPE
descr:     ServedBy the Net, LLC ASN for all GB and EU networks.
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     us-servedby-1-mnt
created:    2016-02-15T12:27:46Z
last-modified: 2021-01-21T09:27:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-STNL2-RIPE
org-name:    ServedBy the Net LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    PO Box 31757
address:    WA 98103-1757
address:    Seattle
address:    UNITED STATES
phone:     +1 2067079898
fax-no:     +12067079946
fax-no:     +1 855-737-8332
admin-c:    JB16000-RIPE
admin-c:    SN5872-RIPE
tech-c:     JB16000-RIPE
tech-c:     SN5872-RIPE
abuse-c:    AR35381-RIPE
mnt-ref:    us-servedby-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     us-servedby-1-mnt
created:    2016-02-12T08:32:20Z
last-modified: 2021-01-21T08:43:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joshua Breeds
address:    PO Box 31757
address:    SEATTLE, WA, 98103-1757
address:    U.S.A.
phone:     +1 206-707-9898
org:      ORG-STNL2-RIPE
fax-no:     +1 206-707-9946
nic-hdl:    JB16000-RIPE
mnt-by:     us-servedby-1-mnt
created:    2016-02-12T08:32:19Z
last-modified: 2021-01-21T09:00:27Z
source:     RIPE

person:     ServedBy NOC
org:      ORG-STNL2-RIPE
address:    PO Box 31757
address:    Attn SERVEDBY RR
address:    Seattle, WA, 98103 U.S.A.
address:    UNITED STATES
phone:     +1 2067079898
nic-hdl:    SN5872-RIPE
fax-no:     +1 206-707-9946
phone:     +1 877-737-8332
org:      ORG-STNL2-RIPE
remarks:    For additional information: http://www.servedby.net
mnt-by:     us-servedby-1-mnt
created:    2016-02-12T08:32:20Z
last-modified: 2023-03-19T20:21:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]