| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GORSET-AS AS49120

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49120
as-name:    GORSET-AS
org:      ORG-GL55-RIPE
remarks:    # ISP Megafon
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
remarks:    # Peering MSK-IX
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35598 action pref=100; accept ANY
remarks:    # Peering Google
import:     from AS15169 action pref=100; accept ANY
remarks:    # ISP RETN
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-TOKS
export:     to AS35598 announce AS-TOKS
export:     to AS8631 announce AS-TOKS
export:     to AS15169 announce AS-TOKS
export:     to AS9002 announce AS-TOKS
admin-c:    PGV44-RIPE
tech-c:     PGV44-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GORNET
created:    2009-04-15T12:56:19Z
last-modified: 2021-07-29T19:09:42Z
source:     RIPE
import:     from AS51070 accept AS51070
export:     to AS51070 announce ANY
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-GL55-RIPE
org-name:    Gorset Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Tver, Bulvar Radischeva, 33
abuse-c:    AR19879-RIPE
mnt-ref:    MNT-GORNET
mnt-by:     MNT-GORNET
created:    2009-03-23T15:19:44Z
last-modified: 2014-03-29T06:13:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel G. Voroshilov
address:    Russia, Tver, Bulvar Radischeva, 33
phone:     +7 920 1805204
nic-hdl:    PGV44-RIPE
mnt-by:     MNT-GORNET
mnt-by:     MNT-TOKS
created:    2019-04-05T11:11:59Z
last-modified: 2019-04-05T11:11:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]