| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ECOTEL-AS AS49111

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49111
as-name:    ECOTEL-AS
org:      ORG-EL430-RIPE
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to AS39326 announce AS49111
import:     from AS21371 accept ANY
export:     to AS21371 announce AS49111
import:     from AS49981 accept ANY
export:     to AS49981 announce AS49111
admin-c:    ER6582-RIPE
tech-c:     ER6582-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-ecotel-1-MNT
created:    2021-08-27T12:02:21Z
last-modified: 2023-09-01T07:11:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL430-RIPE
org-name:    Ecotel Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    64 Nile Street
address:    N1 7SR
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 2045770695
admin-c:    ER6582-RIPE
tech-c:     ER6582-RIPE
abuse-c:    ER6582-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-ecotel-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-ecotel-1-MNT
created:    2021-12-09T08:29:18Z
last-modified: 2021-12-10T13:05:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ecotel ROLE
address:    UNITED KINGDOM
address:    London
address:    N1 7SR
address:    64 Nile Street
phone:     +44 2045770695
abuse-mailbox: abuse@ecotelcity.com
nic-hdl:    ER6582-RIPE
mnt-by:     lir-uk-ecotel-1-MNT
created:    2021-08-13T09:51:54Z
last-modified: 2021-08-13T09:51:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]