| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.193.85 (lg) / ec2-34-204-193-85.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:c155::22cc:c155 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONNECTED AS49102

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49102
as-name:    CONNECTED
org:      ORG-Ks27-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    *** MAIN UPLINKS available in AS49102 ***
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49831 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29535 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50607 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57811 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21357 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-CONNECTED
export:     to AS3257 announce AS-CONNECTED
export:     to AS49831 announce AS-CONNECTED
export:     to AS8545 announce AS-CONNECTED
export:     to AS29535 announce AS-CONNECTED
export:     to AS24748 announce AS-CONNECTED
export:     to AS6830 announce AS-CONNECTED
export:     to AS50607 announce AS-CONNECTED
export:     to AS57811 announce AS-CONNECTED
export:     to AS21357 announce AS-CONNECTED
export:     to AS6939 announce AS-CONNECTED
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    *** communities available in AS49102 ***
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    communities for specific uplink
remarks:    are in format where:
remarks:    x=0 for "do not advertise"
remarks:    x=1,2,3 for "prepend 1,2,3 times"
remarks:    x=9 for "insane prepend 9 times"
remarks:    BLACKHOLE:
remarks:    49102:911 - BLACKHOLE
remarks:    MAIN UPLINKS:
remarks:    49102:111x - RETN
remarks:    49102:222x - PL MIX (THINX, TPIX, PLIX)
remarks:    49102:223x - THINX
remarks:    49102:224x - TPIX
remarks:    49102:225x - PLIX
remarks:    49102:333x - CIX
remarks:    49102:444x - EPIX
remarks:    49102:555x - GTT (TINET)
remarks:    49102:666x - HE
remarks:    SELECTED PEERS:
remarks:    49102:2001x - ATM SOFTWARE (CDN)
remarks:    49102:2002x - AKAMAI
remarks:    49102:2003x - INTERIA
remarks:    49102:2004x - ONET
remarks:    49102:2005x - UPC
remarks:    OTHER:
remarks:    49102:3001x - CRACOW LOCAL PEERS
remarks:    49102:4001x - EPGLOBAL (EMERGENCY BACKUP)
remarks:    communities updated on 2014-10-31 21:01 CET
admin-c:    PS9000-RIPE
admin-c:    LP11366-RIPE
tech-c:     PS9000-RIPE
tech-c:     LP11366-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2009-04-14T09:34:17Z
last-modified: 2020-01-07T11:34:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ks27-RIPE
org-name:    Connected sp. z o. o.
org-type:    LIR
address:    ul. Krolewska 57
address:    30-081
address:    Krakow
address:    POLAND
phone:     +48123121301
fax-no:     +48123121302
admin-c:    PS9000-RIPE
abuse-c:    AR16390-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CONNECTED-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2008-05-29T07:38:28Z
last-modified: 2016-07-11T20:21:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Piotrowski
address:    Niepodleglosci 7/15, 32-332 Bukowno, Malopolska, Poland
phone:     +48605948761
nic-hdl:    LP11366-RIPE
mnt-by:     PSHQ-MNT
created:    2017-10-27T13:04:43Z
last-modified: 2019-05-02T08:37:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Siwicki
org:      ORG-Ks27-RIPE
address:    Connected sp. z o.o.
address:    Krolewska 57
address:    30-081 Krakow
address:    POLAND
phone:     +48 12 312 13 01
fax-no:     +48 12 312 13 02
nic-hdl:    PS9000-RIPE
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2008-06-02T19:49:24Z
last-modified: 2017-10-30T22:01:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]