| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IR-THR-PTE AS49100

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49100
as-name:    IR-THR-PTE
org:      ORG-PTEC8-RIPE
remarks:
remarks:    # IPv4
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48159 action pref=100; accept ANY
import:     from AS202251 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-PISHGAMAN action pref=100; accept AS-PISHGAMAN
import:     from AS210571 accept AS210571
import:     from AS49801 accept AS49801
import:     from AS212355 accept AS212355
import:     from AS59882 accept AS59882
import:     from AS202468 accept AS202468
import:     from AS58080 accept AS58080
remarks:
import:     from AS50530 accept AS50530
import:     from AS34918 accept AS34918
import:     from AS52196 accept AS52196
import:     from AS34918 accept ANY
import:     from AS15907 accept AS15907
import:     from AS48359 accept AS48359
import:     from AS48359 accept ANY
import:     from AS59441 accept AS59441
import:     from AS44889 accept AS44889
import:     from AS59506 accept AS59506
import:     from AS61362 accept AS61362
import:     from AS207680 accept AS207680
import:     from AS49801 accept AS49801
import:     from AS31549 accept AS31549
import:     from AS200370 accept AS200370
import:     from AS48391 accept AS48391
import:     from AS41881 accept AS41881
import:     from AS1756 accept AS1756
import:     from AS49847 accept AS49847
import:     from AS58142 accept AS58142
import:     from AS50057 accept AS50057
import:     from AS59481 accept AS59481
import:     from AS59481 accept AS58216
import:     from AS59481 accept AS56660
import:     from AS59481 accept AS3263
import:     from AS39364 accept AS39364
import:     from AS39074 accept AS39074
import:     from AS44090 accept AS44090
import:     from AS44889 accept ANY
import:     from AS48309 accept ANY
import:     from AS202251 accept ANY
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS200645 accept AS200645
import:     from AS202368 accept AS202368
import:     from AS201150 accept AS201150
import:     from AS201540 accept AS201540
import:     from AS206388 accept AS206388
import:     from AS44285 accept AS44285
import:     from AS48592 accept AS48592
import:     from AS49596 accept AS49596
import:     from AS51119 accept AS51119
import:     from AS56503 accept AS56503
import:     from AS60138 accept AS60138
import:     from AS58224 accept AS58224
import:     from AS204813 accept AS204813
import:     from AS44543 accept AS44543
import:     from AS41881 accept ANY
import:     from AS61362 accept AS61362
import:     from AS204834 accept AS204834
import:     from AS64413 accept AS64413
import:     from AS39571 accept AS39571
remarks:
export:     to AS12880 announce AS49100
export:     to AS12880 announce AS-PISHGAMAN
export:     to AS48159 announce AS49100
export:     to AS48159 announce AS-PISHGAMAN
export:     to AS202251 announce AS49100
export:     to AS202251 announce AS-PISHGAMAN
export:     to AS48359 announce ANY
export:     to AS43754 announce AS49100
export:     to AS49801 announce ANY
export:     to AS43754 announce AS-PISHGAMAN
export:     to AS206388 announce ANY
export:     to AS212355 announce ANY
export:     to AS210571 announce ANY
export:     to AS58080 announce ANY
export:     to AS59882 announce ANY
export:     to AS59506 announce ANY
export:     to AS52196 announce ANY
export:     to AS61362 announce ANY
export:     to AS49801 announce ANY
export:     to AS202468 announce any
remarks:
export:     to AS59441 announce ANY
export:     to AS34918 announce AS49100
export:     to AS34918 announce ANY
export:     to AS50057 announce ANY
export:     to AS41881 announce ANY
export:     to AS48391 announce ANY
export:     to AS39074 announce ANY
export:     to AS44285 announce ANY
export:     to AS31549 announce AS49100
export:     to AS205647 announce AS49100
export:     to AS44090 announce AS49100
export:     to AS200370 announce ANY
export:     to AS44889 announce ANY
export:     to AS58142 announce ANY
export:     to AS15907 announce ANY
export:     to AS1756 announce ANY
export:     to AS200645 announce ANY
export:     to AS201150 announce ANY
export:     to AS201540 announce ANY
export:     to AS204813 announce ANY
export:     to AS204834 announce ANY
export:     to AS39364 announce ANY
export:     to AS39571 announce ANY
export:     to AS44090 announce ANY
export:     to AS48309 announce ANY
export:     to AS48592 announce ANY
export:     to AS49596 announce ANY
export:     to AS50530 announce ANY
export:     to AS56503 announce ANY
export:     to AS60138 announce ANY
remarks:
default:    To AS12880 action pref=100; networks ANY
default:    To AS48159 action pref=100; networks ANY
default:    To AS202251 action pref=100; networks ANY
default:    To AS43754 action pref=100; networks ANY
remarks:
remarks:    # IPv6
mp-import:   afi any.unicast from AS44090 accept AS44090
mp-import:   afi any.unicast from AS49596 accept AS41881
mp-export:   afi any.unicast to AS44090 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS41881 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS44090 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS41881 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS39364 accept AS39364
mp-export:   afi any.unicast to AS39364 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS39364 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept AS12880
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS43754
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS43754 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS43754 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49596 accept AS49596
mp-import:   afi any.unicast from AS57755 accept AS57755
mp-import:   afi any.unicast from AS57755 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS208828 accept AS208828
mp-import:   afi any.unicast from AS208828 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS57831 accept AS57831
mp-import:   afi any.unicast from AS57831 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS49596 announce AS49596
mp-export:   afi any.unicast to AS49596 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS202251 accept AS202251
mp-import:   afi any.unicast from AS202251 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS202251 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS202251 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS39074 accept AS39074
mp-import:   afi any.unicast from AS39074 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS39074 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS39074 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS57755 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS57755 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS208828 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS208828 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS57831 announce AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS57831 announce ANY
remarks:
admin-c:    AN4771-RIPE
admin-c:    MHE14-RIPE
admin-c:    HB6669-RIPE
tech-c:     MABE86-RIPE
tech-c:     HB6669-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PTE-MNT
created:    2009-04-14T08:56:38Z
last-modified: 2022-06-07T19:17:16Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PTEC8-RIPE
org-name:    Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No. 26, 53 Jahan Ara Ave., Yousof Abad
address:    1436744883
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982124535000
admin-c:    MABE86-RIPE
tech-c:     MABE86-RIPE
tech-c:     MHE14-RIPE
tech-c:     HB6669-RIPE
abuse-c:    AR34189-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PTE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PTE-MNT
created:    2015-11-10T14:02:54Z
last-modified: 2021-11-08T06:07:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arash Naderpour
address:    13 Darcy Street
address:    Doncaster
address:    VIC 3108
address:    Australia
phone:     +61 432104789
phone:     +1 650 383 7535
fax-no:     +1 831 306 6625
mnt-by:     Parsun-MNT
nic-hdl:    AN4771-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hossein Bagherpour
address:    No.26,The Alley51,Corner of Alley53,Jahanara Street ,Yussof Abad,Tehran,Iran
phone:     +98 21 23545830
phone:     +989127002979
nic-hdl:    HB6669-RIPE
mnt-by:     HB128-MNT
created:    2017-12-17T04:28:22Z
last-modified: 2019-05-12T09:42:32Z
source:     RIPE

person:     Masoud Bemanipour
address:    Tehran,Iran
phone:     +98 21 22619536
phone:     +98 21 23545
fax-no:     +98 21 22607555
nic-hdl:    MABE86-RIPE
mnt-by:     PTE-MNT
created:    2008-06-13T19:15:32Z
last-modified: 2011-03-14T05:19:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hadi Ebrahimi
address:    Tehran,Iran
phone:     +98 21 23545
nic-hdl:    MHE14-RIPE
mnt-by:     PTE-MNT
created:    2012-05-20T12:27:31Z
last-modified: 2012-05-20T12:27:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]