| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  P12com AS49095

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49095
as-name:    P12com
org:      ORG-PS375-RIPE
import:     from AS12984 accept ANY
export:     to AS12984 announce AS49095
import:     from AS25192 accept ANY
export:     to AS25192 announce AS49095
admin-c:    MV14291-RIPE
tech-c:     MV14291-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-cz-praha12com-1
created:    2019-10-09T11:45:18Z
last-modified: 2019-10-09T11:45:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS375-RIPE
org-name:    PRAHA12.com s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Komoranska 178/35
address:    14300
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420775770775
admin-c:    MV14291-RIPE
tech-c:     MV14291-RIPE
abuse-c:    AR56096-RIPE
mnt-ref:    mnt-cz-praha12com-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cz-praha12com-1
created:    2019-10-08T06:32:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Martin Vilimovsky
address:    Komoranska 178/35
address:    14300
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420775770775
nic-hdl:    MV14291-RIPE
mnt-by:     mnt-cz-praha12com-1
created:    2019-10-08T06:32:10Z
last-modified: 2019-10-08T06:32:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]