| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOVIEMENT AS49073

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49073
as-name:    MOVIEMENT
org:      ORG-Ms68-RIPE
import:     from AS50891 accept ANY
import:     from AS59699 accept ANY
import:     from AS28716 accept ANY
export:     to AS59699 announce AS49073
export:     to AS50891 announce AS49073
export:     to AS28716 announce AS49073
admin-c:    MF7934-RIPE
tech-c:     MIA36-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MOVIEMENT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-04-06T15:26:13Z
last-modified: 2019-09-25T11:05:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ms68-RIPE
org-name:    Moviement srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    via Savelli, 72
address:    35129
address:    PADOVA
address:    ITALY
phone:     +39 049 8179
fax-no:     +39 049 8179100
admin-c:    MF7934-RIPE
abuse-c:    MIA36-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MOVIEMENT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOVIEMENT-MNT
created:    2008-10-23T13:19:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Moviement IP Admin
address:    Moviement srl
address:    Via Savelli 72
address:    35129 PADOVA
address:    Italy
remarks:    +------------------------------------------
remarks:    | Abuse and SPAM: abuse@mvmnet.com |
remarks:    +------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@mvmnet.com
admin-c:    MF7934-RIPE
tech-c:     MF7934-RIPE
nic-hdl:    MIA36-RIPE
mnt-by:     MOVIEMENT-MNT
created:    2008-11-29T08:18:57Z
last-modified: 2019-09-25T10:58:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Massimo Finesso
address:    Moviement srl
address:    Via Savelli, 72
address:    35129 PADOVA
address:    Italy
phone:     +39 049 8179
fax-no:     +39 049 8179100
nic-hdl:    MF7934-RIPE
mnt-by:     MOVIEMENT-MNT
created:    2008-11-29T07:59:36Z
last-modified: 2019-09-25T10:59:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]