| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SECTRA AS49065

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49065
as-name:    SECTRA
org:      ORG-SIIS4-RIPE
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS49065
import:     from AS49079 accept ANY
export:     to AS49079 announce AS49065
admin-c:    MM50008-RIPE
tech-c:     MM50008-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-se-sectra-1
created:    2019-02-05T10:09:20Z
last-modified: 2019-02-05T10:09:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIIS4-RIPE
org-name:    Sectra Imaging IT Solutions AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Teknikringen 20
address:    58330
address:    Linkping
address:    SWEDEN
phone:     +46 13 23 52 00
admin-c:    MW9771-RIPE
admin-c:    EP11955-RIPE
admin-c:    MM50008-RIPE
tech-c:     MW9771-RIPE
tech-c:     EP11955-RIPE
tech-c:     MM50008-RIPE
abuse-c:    AR50581-RIPE
mnt-ref:    mnt-se-sectra-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-se-sectra-1
created:    2019-02-01T08:28:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Millnert
address:    Teknikringen 20
address:    58330
address:    Linkping
address:    SWEDEN
phone:     +46 13 23 52 00
nic-hdl:    MM50008-RIPE
mnt-by:     mnt-se-sectra-1
created:    2019-02-01T08:28:56Z
last-modified: 2019-02-01T08:28:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]