| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tuenti AS49054

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49054
as-name:    Tuenti
org:      ORG-TDES1-RIPE
import:     From AS3352 accept ANY
import:     From AS174 accept ANY
export:     To AS3352 announce RS-TUENTI
export:     To AS174 announce RS-TUENTI
export:     To AS174 announce AS49054
admin-c:    RB36005-RIPE
tech-c:     JC9903-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-telefonicadigital-1-mnt
created:    2009-04-01T11:44:43Z
last-modified: 2020-09-21T13:58:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TDES1-RIPE
org-name:    TELEFONICA INNOVACION DIGITAL SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    RONDA DE LA COMUNICACION, S/N - ED CENTRAL
address:    28050,
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34914294039
admin-c:    TDAC7-RIPE
tech-c:     TDTC2-RIPE
abuse-c:    AR45373-RIPE
mnt-ref:    es-telefonicadigital-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-telefonicadigital-1-mnt
created:    2018-03-02T08:35:54Z
last-modified: 2023-12-20T07:00:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Javier Camunas
address:    Gran Via 28, 6 Planta
address:    28013
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34914294039
nic-hdl:    JC9903-RIPE
mnt-by:     es-telefonicadigital-1-mnt
created:    2018-03-02T08:35:53Z
last-modified: 2018-03-02T08:35:54Z
source:     RIPE

person:     Rafael Barrera
address:    Gran Via 28, 6 Planta
address:    28013
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34914294039
nic-hdl:    RB36005-RIPE
mnt-by:     es-telefonicadigital-1-mnt
created:    2018-03-02T08:35:53Z
last-modified: 2018-03-02T08:35:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]