| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATAZYX AS49052

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49052
as-name:    DATAZYX
org:      ORG-DZS2-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50604 action pref=200; accept ANY
import:     from AS62445 action pref=200; accept ANY
import:     from AS50886 action pref=200; accept ANY
export:     to AS174 announce AS49052
export:     to AS50886 announce AS49052
export:     to AS9002 announce AS49052
export:     to AS50604 announce AS49052
export:     to AS62445 announce AS49052
admin-c:    SV1194-RIPE
tech-c:     SV1194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DATAZYX
mnt-by:     ro-datazyx-1-mnt
created:    2009-04-01T10:18:04Z
last-modified: 2020-10-16T19:23:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DZS2-RIPE
org-name:    DATA ZYX SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Calea Tg. Jiului 35A
address:    220226
address:    Drobeta Turnu Severin
address:    ROMANIA
phone:     +40766485960
admin-c:    SV6418-RIPE
tech-c:     SV6418-RIPE
abuse-c:    AR34436-RIPE
mnt-ref:    ro-datazyx-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ro-datazyx-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-11-25T15:56:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SILVIU VLADUTI
address:    SC DATA ZYX SRL
address:    Babes 94
address:    Drobeta Turnu Severin Mehedint
phone:     +40.766485960
nic-hdl:    SV1194-RIPE
mnt-by:     RO-MNT
created:    2008-02-15T11:22:57Z
last-modified: 2009-11-01T01:51:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]