| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KiG-Unisat-TV AS49040

as-block:    AS47385 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:55Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:55Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49040
as-name:    KiG-Unisat-TV
org:      ORG-KADU1-RIPE
remarks:    ========================================================
import:     from AS12615 accept any
export:     to AS12615 announce AS49040
remarks:    ========================================================
import:     from AS39401 accept any
export:     to AS39401 announce AS49040
remarks:    ========================================================
import:     from AS8717 accept any
export:     to AS8717 announce AS49040
remarks:    ========================================================
admin-c:    GZ3552-RIPE
tech-c:     GZ3552-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UNISAT
created:    2009-03-31T09:13:15Z
last-modified: 2020-10-27T10:37:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KADU1-RIPE
org-name:    K and D UNISAT -TV LLC
country:    BG
org-type:    LIR
address:    Kazanski District, bl. 16, Ent.D, fl.7, app. 140
address:    6000
address:    Stara Zagora
address:    BULGARIA
phone:     +359 889 11 29 52
admin-c:    GZ3552-RIPE
tech-c:     GZ3552-RIPE
abuse-c:    AR44726-RIPE
mnt-ref:    MNT-UNISAT
mnt-ref:    GCN-LIR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-UNISAT
created:    2018-01-17T13:48:38Z
last-modified: 2023-09-28T08:09:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gospodin Zhelev
address:    Kazanski District, bl. 16, Ent.D, fl.7, app. 140
address:    6000
address:    Stara Zagora
address:    BULGARIA
phone:     +359 889 11 29 52
nic-hdl:    GZ3552-RIPE
mnt-by:     MNT-UNISAT
created:    2018-01-17T13:48:36Z
last-modified: 2018-03-26T19:45:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]