| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  D-LAKE AS49028

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49028
as-name:    D-LAKE
org:      ORG-DS353-RIPE
import:     from AS35280 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS35280 announce AS-D-LAKE
export:     to AS174 announce AS-D-LAKE
export:     to AS209766 announce ANY
import:     from AS203349 accept AS203349
import:     from AS48213 accept AS48213
import:     from AS209766 accept AS209766
export:     to AS203349 announce ANY
export:     to AS48213 announce ANY
import:     from AS209475 accept AS209475
export:     to AS209475 announce ANY
export:     to AS207435 announce ANY
import:     from AS207435 accept AS207435
admin-c:    CK4971-RIPE
tech-c:     DN3970-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-d-lake-1-mnt
created:    2018-03-29T08:48:33Z
last-modified: 2022-04-04T08:41:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DS353-RIPE
org-name:    D-LAKE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    3 Esplanade Augustin Aussedat
address:    74960
address:    ANNECY
address:    FRANCE
phone:     +33806110174
admin-c:    CK4971-RIPE
tech-c:     CK4971-RIPE
abuse-c:    AR45767-RIPE
mnt-ref:    fr-d-lake-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-d-lake-1-mnt
created:    2018-03-28T13:36:52Z
last-modified: 2021-10-14T09:43:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      D-LAKE NOC
address:    3 esplanade Augustin Aussedat, 74960 ANNECY
nic-hdl:    DN3970-RIPE
mnt-by:     fr-d-lake-1-mnt
created:    2018-04-08T16:44:25Z
last-modified: 2022-05-02T13:17:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CHRISTOPHE KUCZYNSKI
address:    1 Esplanade Augustin Aussedat
address:    74960
address:    ANNECY
address:    FRANCE
phone:     +33951084362
nic-hdl:    CK4971-RIPE
mnt-by:     fr-d-lake-1-mnt
created:    2018-03-28T13:36:51Z
last-modified: 2018-04-08T16:50:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]