| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INOVO-AS AS49023

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49023
as-name:    INOVO-AS
descr:     Str. Mihail Cioranu 4, bl.68, et.1, ap.4,
descr:     Sector 5, Bucuresti 050751, ROMANIA
org:      ORG-ISS28-RIPE
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9050 announce AS49023
export:     to AS9050 announce AS-INOVOSET
admin-c:    AI2435-RIPE
tech-c:     AI2435-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INOVO-MNT
created:    2009-03-26T14:10:58Z
last-modified: 2021-11-23T14:31:58Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-ISS28-RIPE
org-name:    INOVO SOLUTIONS SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Str. Mihail Cioranu 4, bl.68, et.1, ap.4,
address:    Sector 5, Bucuresti 050751, ROMANIA
phone:     +40318282200
abuse-c:    AR19323-RIPE
admin-c:    AI2435-RIPE
tech-c:     SAM1111
mnt-by:     INOVO-MNT
mnt-ref:    INOVO-MNT
created:    2012-02-14T07:35:44Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrei IVANOIU
address:    INOVO SOLUTIONS SRL
address:    Str. Mihail Cioranu 4, bl.68, et.1, ap.4,
address:    Sector 5, Bucuresti 050751, ROMANIA
phone:     +40.215696016
phone:     +40.214107088
fax-no:     +40.722626568
nic-hdl:    AI2435-RIPE
mnt-by:     INOVO-MNT
created:    2012-02-14T07:35:44Z
last-modified: 2012-02-14T07:36:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]