| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FFHH AS49009

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49009
as-name:    FFHH
remarks:    Freifunk Hamburg
org:      ORG-FRE1-RIPE
import:     from AS3624 accept AS3624
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8893 accept ANY
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
import:     from AS9211 accept ANY
import:     from AS12731 accept ANY
import:     from AS13135 accept ANY
import:     from AS31451 accept AS-KING
import:     from AS43252 accept AS-DECIX-HAM
import:     from AS43524 accept AS-BREMIX
import:     from AS44194 accept AS44194
import:     from AS50017 accept AS50017
import:     from AS50629 accept ANY
import:     from AS57555 accept ANY
import:     from AS201701 accept AS-FFRL
import:     from AS201173 accept AS201173
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3624 accept AS3624
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8893 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9211 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12731 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13135 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31451 accept AS-KING
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43252 accept AS-DECIX-HAM
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43524 accept AS-BREMIX
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS44194 accept AS44194
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS50017 accept AS50017
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS50629 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57555 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS201701 accept AS-FFRL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201173 accept AS201173
export:     to AS3624 announce ANY
export:     to AS6939 announce AS-FFHH
export:     to AS8893 announce AS49009
export:     to AS9033 announce AS-FFHH
export:     to AS9211 announce AS49009
export:     to AS12731 announce AS-FFHH
export:     to AS13135 announce AS49009
export:     to AS31451 announce ANY
export:     to AS43252 announce AS-FFHH
export:     to AS43524 announce AS-FFHH
export:     to AS44194 announce AS-FFHH
export:     to AS50017 announce ANY
export:     to AS50629 announce AS-FFHH
export:     to AS57555 announce AS-FFHH
export:     to AS201701 announce AS-FFHH
export:     to AS201173 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3624 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8893 announce AS49009
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9033 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9211 announce AS49009
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12731 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13135 announce AS49009
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31451 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43252 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43524 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS44194 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS50017 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS50629 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57555 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS201701 announce AS-FFHH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201173 announce ANY
admin-c:    FFHH
tech-c:     FFHH
remarks:    -----------------------------------
remarks:    Freifunk Hamburg is located at the following exchanges:
remarks:
remarks:    ECIX-HAM:  193.42.155.56, 2001:7f8:8:10:0:bf71:0:1
remarks:    DE-CIX HAM:  80.81.203.24, 2001:7f8:3d::bf71:0:1
remarks:    DE-CIX FRA: 80.81.195.116, 2001:7f8::bf71:0:1
remarks:    BREM-IX:    185.1.35.17, 2001:7f8:92::bf71:0:1
remarks:    Community-IX: 185.1.74.21, 2001:7f8:a5::4:9009:1
remarks:
remarks:    We would be very happy to peer with you,
remarks:    please send requests to peering@hamburg.freifunk.net
remarks:    -----------------------------------
remarks:    Freifunk Hamburg is a non commercial open initiative
remarks:    to establish a free radio network (WLAN) in the city
remarks:    of Hamburg. It is part of the international movement
remarks:    for free and wireless radio networks.
remarks:    -----------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ffrhein
mnt-by:     FFHH-MNT
created:    2014-11-14T08:59:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FRE1-RIPE
org-name:    Freifunk Rheinland e.V.
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hirzenrott 2-4
address:    52076
address:    Aachen
address:    GERMANY
phone:     +49-211-41741221
abuse-c:    FFRL-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    mnt-ffrhein
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ffrhein
created:    2014-08-08T08:45:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:18:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Freifunk Hamburg NOC
address:    c/o CCC Hansestadt Hamburg e.V.
address:    Zeiseweg 9
address:    22765 Hamburg
address:    Germany
phone:     +49.040-22820-923
remarks:    Freifunk Hamburg is a non commercial open initiative
remarks:    to establish a free radio network (WLAN) in the city
remarks:    of Hamburg. It is part of the international movement
remarks:    for free and wireless radio networks.
nic-hdl:    FFHH
mnt-by:     FFHH-MNT
created:    2014-11-17T14:52:47Z
last-modified: 2017-10-30T22:40:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]