| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEON-GLOBAL AS49001

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49001
as-name:    LEON-GLOBAL
remarks:    ISP - network operator in Poland
org:      ORG-LSZO6-RIPE
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS-LEON2
export:     to AS12968 announce AS-LEON2
admin-c:    MK2139-RIPE
tech-c:     MK2139-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2009-03-20T14:02:59Z
last-modified: 2018-09-04T10:40:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSzo6-RIPE
org-name:    Leon Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Kilinskiego 33d
address:    44-200
address:    Rybnik
address:    POLAND
phone:     +48324408000
fax-no:     +48327557577
abuse-c:    LSZO1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2009-03-25T13:08:47Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Kuczera
address:    Leon Sp. z o.o.
address:    ul. Kilinskiego 33D
address:    44-200 Rybnik
address:    POLAND
phone:     +48327557575
nic-hdl:    MK2139-RIPE
mnt-by:     LEON-MNT
created:    2002-06-10T08:25:35Z
last-modified: 2014-01-10T07:24:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]