| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  pl-netadmin AS48981

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48981
as-name:    pl-netadmin
org:      ORG-PZTA3-RIPE
export:     to AS5588 announce ANY
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS41051 announce ANY
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS205036 announce ANY
import:     from AS205036 accept ANY
admin-c:    NS7749-RIPE
tech-c:     NS7749-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZMOR4-MNT
created:    2019-11-07T08:12:25Z
last-modified: 2021-03-24T08:28:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PZTA3-RIPE
org-name:    Pawel Zamaro trading as Netadmin Support
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Okolna 1
address:    71-742
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48 600246132
language:    PL
admin-c:    NS7749-RIPE
tech-c:     NS7749-RIPE
abuse-c:    AR56565-RIPE
mnt-ref:    ZMOR4-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZMOR4-MNT
created:    2019-11-06T12:49:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netadmin Support
address:    Okolna 1
address:    71-742
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48 600246132
nic-hdl:    NS7749-RIPE
mnt-by:     ZMOR4-MNT
created:    2019-11-06T12:49:47Z
last-modified: 2019-11-10T16:10:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]