| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARUS-TELECOM-AS AS48969

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48969
as-name:    PARUS-TELECOM-AS
org:      ORG-PL70-RIPE
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29319 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39125 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS48969
export:     to AS29319 announce AS48969
export:     to AS39125 announce AS48969
admin-c:    II612-RIPE
tech-c:     II612-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PARUS-TELECOM
created:    2009-03-13T12:09:34Z
last-modified: 2019-06-18T14:09:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JF1-RIPE

organisation:  ORG-PL70-RIPE
org-name:    Parus-Telecom Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Russia, Moscow, Smolenskiy per., 5, 1
abuse-c:    AR23221-RIPE
mnt-ref:    MNT-PARUS-TELECOM
mnt-by:     MNT-PARUS-TELECOM
created:    2009-02-26T10:22:14Z
last-modified: 2022-12-01T16:43:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor I.Korolkov
address:    Russia, Moscow, Smolenskiy per., 5, 1
phone:     +7 903 9665158
nic-hdl:    II612-RIPE
created:    2009-02-26T10:22:10Z
last-modified: 2016-04-06T20:21:55Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]