| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRSZ-AS AS48958

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48958
as-name:    PRSZ-AS
org:      ORG-GBS7-RIPE
import:     from AS16371 action pref=70; accept ANY
export:     to AS16371 announce AS48958
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS48958
admin-c:    ABD31-RIPE
tech-c:     ABD31-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-gb-1-mnt
created:    2009-03-06T14:45:15Z
last-modified: 2019-12-27T15:02:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GBS7-RIPE
org-name:    Grupo Baladig SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Melchor Rodriguez 9
address:    28023
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34911962622
abuse-c:    AR47369-RIPE
mnt-ref:    es-gb-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-gb-1-mnt
created:    2018-07-09T15:22:08Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Soporte GBCLOUD
address:    SPAIN
phone:     +34911962622
nic-hdl:    ABD31-RIPE
mnt-by:     es-gb-1-mnt
created:    2018-07-09T15:22:08Z
last-modified: 2020-03-04T08:28:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]