| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HYPERNET-AS AS48956

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48956
as-name:    HYPERNET-AS
org:      ORG-HSZO25-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS11344 accept ANY
import:     from AS49102 accept ANY
import:     from AS49831 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS52101 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS198187 accept ANY
import:     from AS203140 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS48850 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS15169 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS11344 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS49102 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS49831 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS52101 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS201054 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS50607 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS62047 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS62081 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS201054 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS198187 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS203140 announce AS-HYPERNET-PL
admin-c:    LB16472-RIPE
tech-c:     LB16472-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-hypernet1-1
created:    2009-03-06T08:47:00Z
last-modified: 2020-10-20T09:02:50Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HSZO25-RIPE
org-name:    HyperNET sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Baczyn 254
address:    34-211
address:    Budzow
address:    POLAND
phone:     +48 33 333 00 00
admin-c:    LB16472-RIPE
tech-c:     LB16472-RIPE
abuse-c:    AR53313-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-hypernet1-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-hypernet1-1
created:    2019-06-19T14:34:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Bobek
address:    Harbutowice 770
address:    32-440
address:    Sulkowice
address:    POLAND
phone:     +48 33 333 00 00
nic-hdl:    LB16472-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-hypernet1-1
created:    2019-06-19T14:34:04Z
last-modified: 2019-06-19T14:34:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]