| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.217.91 (lg) / ec2-3-233-217-91.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:d95b::3e9:d95b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HYPERNET-AS AS48956

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48956
as-name:    HYPERNET-AS
org:      ORG-HSZO22-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS11344 accept ANY
import:     from AS49102 accept ANY
import:     from AS49831 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS48850 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS15169 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS11344 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS49102 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS49831 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS201054 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS50607 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS62047 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS62081 announce AS-HYPERNET-PL
export:     to AS201054 announce AS-HYPERNET-PL
admin-c:    LB6970-RIPE
tech-c:     LB6970-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2009-03-06T08:47:00Z
last-modified: 2019-09-20T11:16:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HSZO22-RIPE
org-name:    HyperNET sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Baczyn254
address:    34-211
address:    Budzow
address:    POLAND
admin-c:    LB15802-RIPE
tech-c:     LB15802-RIPE
abuse-c:    AR46886-RIPE
mnt-ref:    HYPER_NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2018-06-12T09:57:25Z
last-modified: 2018-06-12T09:57:27Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 33 333 00 00

person:     Lukasz Bobek
address:    32-440 Harbutowice 770
phone:     +48600630000
nic-hdl:    LB6970-RIPE
mnt-by:     HYPER_NET-MNT
created:    2008-12-16T09:34:15Z
last-modified: 2018-05-28T12:58:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]