| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.229.89 (lg) / ec2-3-231-229-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e559::3e7:e559 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-TSI-IAS AS48951

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48951
org:      ORG-TIG2-RIPE
as-name:    ASN-TSI-IAS
descr:     Internet and VPN Service Provider
descr:     Nauheimer Str. 101
descr:     D-70372 Stuttgart
descr:     ---------------------------------------------------------
descr:     For routing/peering issues, e-mail 
descr:     For all other issues, e-mail 
descr:     each CC to 
descr:     ---------------------------------------------------------
import:     from AS3320 action pref=200; accept ANY
import:     from AS20570 action pref=100; accept AS20570
import:     from AS34009 action pref=100; accept AS34009
export:     to AS3320 announce AS48951
export:     to AS3320 announce AS20570
export:     to AS3320 announce AS34009
export:     to AS3320 announce AS-TSI-V4
export:     to AS20570 announce any
export:     to AS34009 announce any
export:     to AS-TSI-V4 announce any
remarks:    ------------------------
remarks:    IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-TSBS-V6
remarks:    ------------------------
remarks:    URL: http://www.t-systems.de/
admin-c:    TSAC-RIPE
tech-c:     TSBS-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DE-TSBS-R-MNT
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS48951
created:    2009-03-05T11:01:48Z
last-modified: 2018-09-04T10:40:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TIG2-RIPE
org-name:    T-Systems International GmbH
org-type:    LIR
address:    Nauheimer Str. 101
address:    D-70372
address:    Stuttgart Bad Cannstatt
address:    GERMANY
phone:     +49 711 555 40399
fax-no:     +49 711 555 90005
mnt-ref:    DE-TSI-MNT
mnt-ref:    DE-TSBS-A-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DE-TSBS-A-MNT
admin-c:    NW1975-RIPE
admin-c:    JK9999-RIPE
admin-c:    UT1469-RIPE
admin-c:    RL4704-RIPE
abuse-c:    TSAB3-RIPE
created:    2004-04-17T11:13:14Z
last-modified: 2017-02-20T07:05:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Admin-C Role Account for T-Systems Business Services GmbH
address:    Nauheimer Str. 101
address:    D-70372 Stuttgart
admin-c:    UT1469-RIPE
admin-c:    NW1975-RIPE
admin-c:    RL4704-RIPE
admin-c:    JK9999-RIPE
tech-c:     TSBS-RIPE
nic-hdl:    TSAC-RIPE
mnt-by:     DE-TSBS-MNT
created:    2006-11-06T14:54:40Z
last-modified: 2013-06-13T08:21:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tech-C Role Account for T-Systems Business Services GmbH
address:    Nauheimer Str. 101
address:    D-70372 Stuttgart
tech-c:     MS99999-RIPE
tech-c:     GH2149-RIPE
tech-c:     HF3000-RIPE
tech-c:     UT1469-RIPE
nic-hdl:    TSBS-RIPE
admin-c:    TSAC-RIPE
mnt-by:     DE-TSBS-MNT
created:    2006-06-01T12:52:51Z
last-modified: 2013-06-13T08:27:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]