| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.220.21 (lg) / ec2-3-233-220-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:dc15::3e9:dc15 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLOBALCOLOCATION AS48950

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48950
as-name:    GLOBALCOLOCATION
org:      ORG-GCL20-RIPE
sponsoring-org: ORG-DMF2-RIPE
import:     from AS41564 accept ANY
export:     to AS41564 announce AS48950
import:     from AS57858 accept ANY
export:     to AS57858 announce AS48950
admin-c:    EA6040-RIPE
admin-c:    EA6040-RIPE
tech-c:     EA6040-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     globalipexchange-mnt
created:    2019-05-01T10:11:10Z
last-modified: 2019-05-01T10:11:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GCL20-RIPE
org-name:    GLOBAL COLOCATION LIMITED
org-type:    OTHER
address:    KEMP HOUSE 160 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX
abuse-c:    ACRO24131-RIPE
mnt-ref:    globalipexchange-mnt
mnt-by:     globalipexchange-mnt
created:    2019-04-27T10:50:54Z
last-modified: 2019-04-27T10:50:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ethan Arnold
address:    600 West 7th Street 6th & 7th Floors Los Angeles, CA 90017, US
phone:     +14057844522412
nic-hdl:    EA6040-RIPE
mnt-by:     globalipexchange-mnt
created:    2017-04-28T15:44:16Z
last-modified: 2017-04-28T15:44:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]