| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLOBALCOLOCATION AS48950

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48950
as-name:    GLOBALCOLOCATION
org:      ORG-GCL20-RIPE
import:     from AS41564 accept ANY
export:     to AS41564 announce AS48950
import:     from AS57858 accept ANY
export:     to AS57858 announce AS48950
sponsoring-org: ORG-DMF2-RIPE
admin-c:    GA11929-RIPE
admin-c:    GA11929-RIPE
tech-c:     GA11929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     globalipexchange-mnt
created:    2019-05-01T10:11:10Z
last-modified: 2021-06-16T08:32:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GCL20-RIPE
org-name:    GLOBAL COLOCATION LIMITED
org-type:    OTHER
address:    KEMP HOUSE 160 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX
abuse-c:    ACRO24131-RIPE
mnt-ref:    globalipexchange-mnt
mnt-by:     globalipexchange-mnt
created:    2019-04-27T10:50:54Z
last-modified: 2019-04-27T10:50:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      globalcolocation_net
remarks:    This IP field is assigned to the client hosting.
remarks:    global colocation
address:    Germany
nic-hdl:    GA11929-RIPE
mnt-by:     globalcolocation_net
created:    2020-04-10T09:29:39Z
last-modified: 2021-03-11T08:19:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]