| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAPPERNET AS48943

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48943
as-name:    KAPPERNET
org:      ORG-KNG3-RIPE
remarks:    ------------------------------
remarks:    ipv4 transit
remarks:    ------------------------------
import:     from AS3248 accept ANY
export:     to AS3248 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35339 accept ANY
export:     to AS35339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS47147 accept ANY
export:     to AS47147 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8437 accept ANY
export:     to AS8437 announce AS-KAPPERNET
remarks:    ------------------------------
remarks:    ipv6 transit
remarks:    ------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3248 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3248 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8218 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8218 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35339 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47147 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47147 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-KAPPERNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8437 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8437 announce AS-KAPPERNET-V6
remarks:    ------------------------------
remarks:    Transit other
remarks:    ------------------------------
import:     from AS28848 accept AS28848
export:     to AS28848 announce ANY
import:     from AS42257 accept AS42257
export:     to AS42257 announce ANY
import:     from AS24777 accept AS24777
export:     to AS24777 announce ANY
import:     from AS56471 accept AS56471
export:     to AS56471 announce ANY
export:     to AS62156 announce ANY
import:     from AS62156 accept AS62156
export:     to AS47650 announce ANY
import:     from AS47650 accept AS47650
export:     to AS201459 announce ANY
import:     from AS201459 accept AS201459
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201459 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201459 accept AS201459
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62156 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62156 accept AS62156
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15498 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15498 accept AS-RTCnow2Kapper
import:     from AS15498 accept AS-RTCnow2Kapper
export:     to AS15498 announce any
remarks:    ------------------------------
remarks:    Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS251 accept AS-KAIAGLOBAL
export:     to AS251 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to AS1120 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to AS1853 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA
export:     to AS3212 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
export:     to AS3330 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS5391 accept AS-HRHINET
export:     to AS5391 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS5403 accept AS-APA
export:     to AS5403 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS6663 accept AS-PANTEL
export:     to AS6663 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8245 accept AS-VB
export:     to AS8245 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8339 accept AS-KABS
export:     to AS8339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT
export:     to AS8387 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8412 accept AS-TMA
export:     to AS8412 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8591 accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12337 accept AS-NORIS
export:     to AS12337 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12399 accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12401 accept AS-INIC
export:     to AS12401 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12577 accept AS-MMC-AT
export:     to AS12577 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT
export:     to AS12605 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12895 accept AS-ITAUSTRIA
export:     to AS12895 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX
export:     to AS12971 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13064 accept AS-CNET
export:     to AS13064 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13101 accept AS-TNG
export:     to AS13101 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS15498 accept AS-CPSON2VIX
export:     to AS15498 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS15772 accept AS15772
export:     to AS15772 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16099 accept AS16099
export:     to AS16099 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16195 accept AS-IXBONE
export:     to AS16195 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16314 accept AS16314
export:     to AS16314 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
export:     to AS20751 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24953 accept AS-24953
export:     to AS24953 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24992 accept AS-DIC
export:     to AS24992 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25011 accept AS25011
export:     to AS25011 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25192 accept AS-CZNIC-VIX
export:     to AS25192 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
export:     to AS25255 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25447 accept AS-JM-DATA
export:     to AS25447 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25467 accept AS-AKTON
export:     to AS25467 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
export:     to AS28760 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT
export:     to AS29056 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS29545 accept AS-IPLACE
export:     to AS29545 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS30971 accept AS-NICAT
export:     to AS30971 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31042 accept AS-SBB
export:     to AS31042 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31510 accept AS-IKB
export:     to AS31510 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
export:     to AS31543 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
export:     to AS34347 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34594 accept AS-OPTIMA
export:     to AS34594 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35339 accept AS-ATNOC
export:     to AS35339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO
export:     to AS35366 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
export:     to AS35369 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU
export:     to AS38955 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS39478 accept AS-ASFINAG
export:     to AS39478 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V4
export:     to AS39912 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS41491 accept AS41491
export:     to AS41491 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
export:     to AS43061 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS43957 accept AS-WNTNEWMEDIA
export:     to AS43957 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS44765 accept AS-MAKENEWMEDIA
export:     to AS44765 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS
export:     to AS47692 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS48339 accept AS-RRZS
export:     to AS48339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF
export:     to AS48362 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS49808 accept AS-FERNGAS-OOE
export:     to AS49808 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS56672 accept AS-ENERGIEAG
export:     to AS56672 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS56833 accept AS-MIEX
export:     to AS56833 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS57169 accept AS-EDIS
export:     to AS57169 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
export:     to AS62239 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS197999 accept AS-EMIT
export:     to AS197999 announce AS-KAPPERNET
remarks:    ------------------------------
remarks:    Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1120 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 accept AS-TRIERA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3212 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 accept AS-APAV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept AS-GTS-CE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6663 accept AS-PANTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6663 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6720 accept AS-MAGWIEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6720 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8245 accept AS-VB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8245 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept AS-TMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8591 accept AS-AMIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8591 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8596 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9119 accept AS-SOFTNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9119 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12337 accept AS-NORIS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12337 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12401 accept AS-INIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12401 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12577 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12605 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13064 accept AS-CNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13064 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13101 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept AS-LAMBDANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15498 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15772 accept AS15772
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15772 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21360 accept AS-EMPIRION
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21360 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 accept AS-24953
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24953 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24992 accept AS-DIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24992 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25192 accept AS-CZNIC-VIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25192 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25255 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25447 accept AS-JM-DATA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25447 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25467 accept AS-AKTON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25467 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25575 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28760 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29056 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29545 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30971 accept AS-NICAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30971 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31042 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31543 accept AS-MYNET-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31543 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32590 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34347 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34594 accept AS34594
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34594 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept AS-ATNOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35339 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35366 accept AS-ISPPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35366 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38955 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43061 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47692 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48339 accept AS-RRZS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48339 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48362 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49808 accept AS-FERNGAS-OOE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49808 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56672 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62239 announce AS-KAPPERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197999 accept AS-EMIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197999 announce AS-KAPPERNET
remarks:    ------------------------------
remarks:    Route-Server Peerings at the Vienna Internet Exchange (VIX)
remarks:    ------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to AS1120 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to AS1853 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA6
export:     to AS3212 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
export:     to AS3330 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS5403 accept AS-APAV6
export:     to AS5403 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS6663 accept AS-PANTEL
export:     to AS6663 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to AS6720 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8245 accept AS-VB
export:     to AS8245 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
export:     to AS8387 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8412 accept AS-TMA
export:     to AS8412 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8591 accept AS-AMIS
export:     to AS8591 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
export:     to AS8596 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to AS8674 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS9002 accept AS-RETN6
export:     to AS9002 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to AS9119 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12337 accept AS-NORIS-V6
export:     to AS12337 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12401 accept AS-INIC
export:     to AS12401 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
export:     to AS12577 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
export:     to AS12605 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13064 accept AS-CNET
export:     to AS13064 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
export:     to AS13101 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
export:     to AS15498 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to AS16265 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to AS20704 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to AS21360 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to AS21385 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24953 accept AS-24953
export:     to AS24953 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS24992 accept AS-DIC
export:     to AS24992 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25192 accept AS-CZNIC-VIX
export:     to AS25192 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
export:     to AS25255 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25447 accept AS-JM-DATA
export:     to AS25447 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25467 accept AS-AKTON
export:     to AS25467 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to AS25575 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
export:     to AS28760 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
export:     to AS29056 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
export:     to AS29545 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS30971 accept AS-NICAT
export:     to AS30971 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31042 accept AS-SBB-V6
export:     to AS31042 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
export:     to AS31543 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
export:     to AS34347 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34594 accept AS34594
export:     to AS34594 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to AS34695 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35339 accept AS-ATNOC
export:     to AS35339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO
export:     to AS35366 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS6
export:     to AS35369 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
export:     to AS38955 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
export:     to AS39912 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
export:     to AS43061 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
export:     to AS47692 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS48339 accept AS-RRZS
export:     to AS48339 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF6
export:     to AS48362 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS49808 accept AS-FERNGAS-OOE-V6
export:     to AS49808 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
export:     to AS56672 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS62239 accept AS-BUSINESSITAT
export:     to AS62239 announce AS-KAPPERNET
import:     from AS197999 accept AS-EMIT
export:     to AS197999 announce AS-KAPPERNET
remarks:    ------------------------------
admin-c:    KNET2-RIPE
tech-c:     KNET2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KAPCOM-RIPE-MNT
created:    2009-03-04T09:25:33Z
last-modified: 2021-10-19T23:32:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KNG3-RIPE
org-name:    KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Alserbachstrasse 11/6
address:    1090
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
phone:     +4313195500
fax-no:     +4313195502
admin-c:    HK617-RIPE
admin-c:    MM10165-RIPE
admin-c:    AN1629-RIPE
admin-c:    SG9459-RIPE
tech-c:     KNET2-RIPE
abuse-c:    KNET2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KAPCOM-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KAPCOM-RIPE-MNT
created:    2007-11-29T14:38:21Z
last-modified: 2022-11-10T09:48:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      kapper.net admin
address:    Alserbachstrasse 11/6
address:    A-1090 Vienna, Austria
mnt-by:     KAPCOM-RIPE-MNT
abuse-mailbox: abuse@kapper.net
remarks:    in case you do not know whom you
remarks:    would like to send an e-mail
remarks:    send it to the sysadmin mailbox.
admin-c:    HK617-RIPE
tech-c:     HK617-RIPE
tech-c:     MM10165-RIPE
tech-c:     SG9459-RIPE
nic-hdl:    KNET2-RIPE
created:    2005-03-11T18:05:36Z
last-modified: 2022-11-10T09:49:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]