| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LINK-AS AS48940

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48940
as-name:    LINK-AS
org:      ORG-LL60-RIPE
import:     from AS28968 accept ANY
import:     from AS35598 accept ANY
import:     from AS50952 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS21453 accept ANY
import:     from AS15169 accept AS15169
import:     from AS32590 accept AS32590
import:     from AS200976 accept AS-LIFESTREAM
import:     from AS13238 accept AS-YANDEX
import:     from AS8075 accept AS8075
import:     from AS56931 accept AS-EURASIAPEERING_RS
export:     to AS15169 announce AS-LINK-NET
export:     to AS35598 announce AS-LINK-NET
export:     to AS50952 announce AS-LINK-NET
export:     to AS56931 announce AS-LINK-NET
export:     to AS32590 announce AS-LINK-NET
export:     to AS13238 announce AS-LINK-NET
export:     to AS200976 announce AS-LINK-NET
export:     to AS21453 announce AS-LINK-NET
export:     to AS20485 announce AS-LINK-NET
export:     to AS8075 announce AS-LINK-NET
import:     from AS31500 accept ANY
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS51705 accept AS51705
import:     from AS61068 accept AS61068
import:     from AS8631 accept ANY
import:     from AS20764 accept ANY
import:     from AS29076 accept ANY
import:     from AS41127 accept AS41127
import:     from AS47764 accept AS47764
export:     to AS28968 announce AS-LINK-NET
export:     to AS47764 announce AS-LINK-NET
export:     to AS29076 announce AS-LINK-NET
export:     to AS31500 announce AS-LINK-NET
export:     to AS31133 announce AS-LINK-NET
export:     to AS51705 announce ANY
export:     to AS61068 announce ANY
export:     to AS8631 announce AS-LINK-NET
export:     to AS20764 announce AS-LINK-NET
export:     to AS41127 announce ANY
admin-c:    AVR72-RIPE
tech-c:     AVR72-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LINK
created:    2009-03-04T08:16:28Z
last-modified: 2022-03-15T06:52:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LT52-RIPE

organisation:  ORG-LL60-RIPE
org-name:    Link Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Dmitrov, Chekistskaya str., 5
abuse-c:    AR23272-RIPE
mnt-ref:    MNT-LINK
mnt-by:     MNT-LINK
created:    2009-02-26T10:40:32Z
last-modified: 2014-11-17T16:29:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandr V. Ryabov
address:    Russia, Dmitrov, Chekistskaya str., 5
phone:     +7 4962219999
nic-hdl:    AVR72-RIPE
mnt-by:     Admstel-mnt
created:    2009-02-26T10:40:27Z
last-modified: 2014-12-03T13:59:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]