| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOMIX-AS AS48929

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48929
as-name:    TOMIX-AS
org:      ORG-RNAT1-RIPE
remarks:    TOMIX Internet Exchange
remarks:    Str Inclinata 1-3, Sector 5
remarks:    Bucuresti Bucuresti
import:     from AS34723 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35020 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34723 announce AS48929
export:     to AS35020 announce AS48929
admin-c:    GS2286-RIPE
tech-c:     GS2286-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TOMIX-MNT
created:    2009-03-03T08:51:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:56Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AI97-RIPE

organisation:  ORG-RNAT1-RIPE
org-name:    Real Network and Tel SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Str Caraiman Bl D6 Sc 2 Et 4
address:    Ap 14 Corabia Olt Romania
phone:     +40-72-173276
abuse-c:    AR26718-RIPE
admin-c:    GS2286-RIPE
tech-c:     GS2286-RIPE
mnt-by:     RNT-MNT
mnt-ref:    RNT-MNT
created:    2013-04-13T07:44:04Z
last-modified: 2022-12-01T17:24:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriel Sarbu
address:    Str. Inclinata 1-3, sector 5
address:    Bucuersti
phone:     +40-728-874780
nic-hdl:    GS2286-RIPE
mnt-by:     RNT-MNT
created:    2003-12-03T08:25:50Z
last-modified: 2019-09-26T18:13:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]