| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UA-CITY-AS AS48919

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48919
as-name:    UA-CITY-AS
org:      ORG-UAC3-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    UPLINKS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS59613 action pref=145; accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-UACITY
import:     from AS31210 action pref=145; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-UACITY
import:     from AS15645 action pref=145; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-UACITY
import:     from AS1820 action pref=150; accept ANY
export:     to AS1820 announce AS-UACITY
import:     from AS9002 action pref=150; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-UACITY
import:     from AS174 action pref=150; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-UACITY
import:     from AS6695 action pref=150; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-UACITY
import:     from AS6939 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-UACITY
import:     from AS8631 action pref=150; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-UACITY
import:     from AS50952 action pref=150; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-UACITY
import:     from AS199995 action pref=150; accept ANY
export:     to AS199995 announce AS-UACITY
import:     from AS31500 action pref=150; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-UACITY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    PEERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS6939 action pref=150; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-UACITY
import:     from AS15169 action pref=145; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-UACITY
import:     from AS13335 action pref=145; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-UACITY
import:     from AS-UACITY-DECIX-PEERS action pref=150; accept ANY
export:     to AS-UACITY-DECIX-PEERS announce AS-UACITY
import:     from AS-UACITY-MSKIX-PEERS action pref=150; accept ANY
export:     to AS-UACITY-MSKIX-PEERS announce AS-UACITY
import:     from AS-UACITY-DATAIX-PEERS action pref=150; accept ANY
export:     to AS-UACITY-DATAIX-PEERS announce AS-UACITY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS50648 action pref=110; accept AS50648
export:     to AS50648 announce ANY
import:     from AS39027 action pref=110; accept AS39027
export:     to AS39027 announce ANY
import:     from AS48650 action pref=110; accept AS-ETHERLINK
export:     to AS48650 announce ANY
import:     from AS207656 action pref=110; accept AS-UKDANE
export:     to AS207656 announce ANY
import:     from AS207085 action pref=110; accept AS-RPLS
export:     to AS207085 announce ANY
import:     from AS50305 action pref=110; accept AS50305
export:     to AS50305 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS-V6
remarks:    ----------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207656 action pref=110; accept AS-UKDANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207656 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207085 action pref=110; accept AS-RPLS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207085 announce ANY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 UPLINKS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 action pref=145; accept AS-UBNIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=145; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 action pref=145; accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=150; accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 action pref=150; accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 action pref=150; accept AS-DATAIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199995 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199995 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-UACITY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 PEERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=135; accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=135; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=135; accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-UACITY-DECIX-PEERS action pref=135; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-UACITY-DECIX-PEERS announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-UACITY-MSKIX-PEERS action pref=135; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-UACITY-MSKIX-PEERS announce AS-UACITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-UACITY-DATAIX-PEERS action pref=135; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-UACITY-DATAIX-PEERS announce AS-UACITY
remarks:    ----------------------------------------------------------------
admin-c:    OA1852-RIPE
tech-c:     SZ3230-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UA-CITY-MNT
created:    2009-02-27T11:16:27Z
last-modified: 2022-03-10T08:39:15Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-UAC3-RIPE
org-name:    UACITY Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Degtyarivska str. 8A, office 204
address:    04050
address:    Kyiv
address:    UA
abuse-c:    UAH12-RIPE
mnt-ref:    UA-CITY-MNT
mnt-by:     UA-CITY-MNT
created:    2009-02-13T14:18:37Z
last-modified: 2018-05-25T13:44:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleksandr Andriichenko
address:    Degtyarivska str. 8A, office 204
address:    04050
address:    Kiev
address:    Ukraine
phone:     +380682375555
nic-hdl:    OA1852-RIPE
mnt-by:     UA-CITY-MNT
mnt-by:     UACITY-MNT
created:    2014-01-17T23:18:59Z
last-modified: 2018-05-25T13:45:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Zheleznyak
address:    8a, Degtyarivska str., Ste 204
address:    04050
address:    Kyiv
address:    Ukraine
phone:     +380 44 5009827
nic-hdl:    SZ3230-RIPE
mnt-by:     UA-CITY-MNT
mnt-by:     UACITY-MNT
created:    2014-01-17T22:52:50Z
last-modified: 2017-05-26T14:16:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]