| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLOBALWAYS AS48918

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48918
as-name:    GLOBALWAYS
org:      ORG-GA190-RIPE
remarks:    *********************************************
remarks:    U P S T R E A M
remarks:    *********************************************
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS5405 accept ANY
export:     to AS5405 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    *********************************************
remarks:    C U S T O M E R
remarks:    *********************************************
import:     from AS60235 accept AS60235
export:     to AS60235 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS9030 accept AS-TEUTONET and AS9030
export:     to AS9030 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS13233 accept AS13233
export:     to AS13233 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS25058 accept AS25058
export:     to AS25058 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS34171 accept AS34171
export:     to AS34171 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS34172 accept AS34172
export:     to AS34172 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS51215 accept AS51215
export:     to AS51215 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS56357 accept AS56357
export:     to AS56357 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS56863 accept AS56863
export:     to AS56863 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS59775 accept AS59775
export:     to AS59775 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS198332 accept AS198332
export:     to AS198332 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS200465 accept AS200465
export:     to AS200465 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS200667 accept AS200667
export:     to AS200667 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS201392 accept AS201392
export:     to AS201392 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS61183 accept AS61183
export:     to AS61183 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS205854 accept AS205854
export:     to AS205854 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS20855 accept AS20855
export:     to AS20855 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS50533 accept AS-ITENOS-IPB and AS50533
export:     to AS50533 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS205612 accept AS205612
export:     to AS205612 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS208175 accept AS208175
export:     to AS208175 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS12665 accept AS-DIG and AS12665
export:     to AS12665 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS209257 accept AS209257
export:     to AS209257 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS209110 accept AS209110
export:     to AS209110 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS212246 accept AS212246
export:     to AS212246 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS43722 accept AS43722
export:     to AS43722 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    *********************************************
remarks:    P E E R I N G
remarks:    *********************************************
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + DE-CIX FRA +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
import:     from AS6695 accept AS-DECIX-CONNECTED
export:     to AS6695 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
export:     to AS553 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS9009 accept AS-GBXS
export:     to AS9009 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
export:     to AS32590 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS36351 accept AS-SOFTLAYER
export:     to AS36351 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + Equinix FRA +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
remarks:    + Stuttgart IX +
remarks:    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
import:     from AS12374 accept AS-LFNET
export:     to AS12374 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS12502 accept AS-NEPUSTIL
export:     to AS12502 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS29562 accept AS-KABELBW
export:     to AS29562 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS47138 accept AS47138
export:     to AS47138 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
export:     to AS553 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS39702 accept AS-SIT
export:     to AS39702 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS48284 accept AS-SWUTN
export:     to AS48284 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS21263 accept AS-TELEDATA
export:     to AS21263 announce AS48918:AS-GLOBALWAYS
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Send trouble queries or problems to noc@globalways.net
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Abuse is exclusively handled by abuse@globalways.net
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    For peering policy & BGP communities, see https://as48918.net
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    GWXS-RIPE
tech-c:     GWXS-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-02-27T10:52:06Z
last-modified: 2024-01-18T10:52:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GA190-RIPE
org-name:    Globalways GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Neue Bruecke 8
address:    70173
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49 711 975755-0
fax-no:     +49 711 975755-20
admin-c:    MFGW2342
abuse-c:    GWNC1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GLOBALWAYS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
created:    2009-02-13T11:13:53Z
last-modified: 2023-12-13T13:01:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Globalways NOC Team
address:    Globalways GmbH
address:    Neue Bruecke 8
address:    D-70173 Stuttgart
address:    Germany
abuse-mailbox: abuse@globalways.net
nic-hdl:    GWXS-RIPE
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
admin-c:    MFGW2342
tech-c:     MFGW2342
remarks:    Globalways GmbH NOC Team
remarks:    Report abuse/spam problems to abuse@globalways.net
remarks:    Report any other problems to noc@globalways.net
org:      ORG-GA190-RIPE
created:    2015-08-24T13:27:04Z
last-modified: 2023-04-19T11:10:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]