| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPTINETYAMBOL AS48917

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48917
as-name:    OPTINETYAMBOL
org:      ORG-OA278-RIPE
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS48917
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS48917
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS48917
import:     from AS57463 accept ANY
export:     to AS57463 announce AS48917
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS57344 announce AS48917
import:     from AS34569 accept ANY
export:     to AS34569 announce AS48917
admin-c:    VDP32-RIPE
tech-c:     VDP32-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-OPTINET
created:    2009-02-27T10:22:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GCN3-RIPE

organisation:  ORG-OA278-RIPE
org-type:    OTHER
org-name:    Optinet Ltd
address:    27, Zlaten Rog Str.
address:    8600 Yambol
address:    Bulgaria
phone:     +35946662025
fax-no:     +35946662554
admin-c:    VDP32-RIPE
tech-c:     VDP32-RIPE
abuse-c:    AR24529-RIPE
mnt-ref:    GlobalComNet
mnt-by:     GlobalComNet
created:    2009-02-19T17:25:22Z
last-modified: 2018-01-26T14:43:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Veselin Drosev Petrov
address:    10 Arda str. app.1
address:    Jambol, Bulgaria
phone:     +359 46 667850
nic-hdl:    VDP32-RIPE
created:    2007-04-10T12:22:30Z
last-modified: 2016-04-06T22:37:22Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]