| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VVMASTER-AS AS48915

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48915
as-name:    VVMASTER-AS
descr:     VV-MasteR DC
org:      ORG-VV3-RIPE
import:     from AS15785 accept ANY
export:     to AS15785 announce AS48915
import:     from AS15626 accept ANY
export:     to AS15626 announce AS48915
import:     from AS21219 accept ANY
export:     to AS21219 announce AS48915
import:     from AS50130 accept ANY
export:     to AS50130 announce AS48915
import:     from AS24688 accept AS-KIX
export:     to AS24688 announce AS-TeleportSV-KharkovIX
import:     from AS56834 accept ANY
export:     to AS56834 announce AS48915
admin-c:    VVMR-RIPE
tech-c:     VVMR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VVMR-MNT
created:    2009-02-27T10:19:11Z
last-modified: 2021-06-03T13:06:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KOV3-RIPE

organisation:  ORG-VV3-RIPE
org-name:    PP Vitaliy Zayets
descr:     VV-MasteR DC
org-type:    OTHER
address:    104, Kronshtadtskaja str.
address:    Kharkov, Ukraine
abuse-c:    AR22012-RIPE
mnt-ref:    VVMR-MNT
mnt-by:     VVMR-MNT
created:    2009-02-23T16:38:17Z
last-modified: 2017-10-30T14:34:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VV-MasteR NOC
address:    104, Kronshtadtskaja str.
abuse-mailbox: abuse@vv-master.com
admin-c:    VIZA82-RIPE
admin-c:    VVS82-RIPE
tech-c:     VIZA82-RIPE
tech-c:     VVS82-RIPE
nic-hdl:    VVMR-RIPE
mnt-by:     VVMR-MNT
created:    2009-02-20T10:15:18Z
last-modified: 2009-02-23T07:55:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]