| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RIB AS48867

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48867
as-name:    RIB
org:      ORG-Rib5-RIPE
import:     from AS12578 action pref=200; accept ANY
import:     from AS47814 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12578 announce AS48867
export:     to AS47814 announce AS48867
admin-c:    ER5555-RIPE
tech-c:     DK810-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RIB
created:    2009-02-20T10:48:12Z
last-modified: 2017-11-15T09:54:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LA16-RIPE

organisation:  ORG-Rib5-RIPE
org-name:    Akciju sabiedriba "Regionala Investiciju Banka"
org-type:    OTHER
address:    2. Jura Alunana street, Riga, LV-1010, Latvia
abuse-c:    AR27323-RIPE
mnt-ref:    MNT-RIB
mnt-by:     MNT-RIB
created:    2009-01-20T13:13:10Z
last-modified: 2014-11-17T22:30:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitrijs Koselevs
address:    Riga
phone:     +371-7508975
fax-no:     +371-7508988
nic-hdl:    DK810-RIPE
created:    2002-09-17T09:26:15Z
last-modified: 2012-11-07T11:09:16Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-RIB

person:     Edgars Raibusko
address:    AS "Regonala investiciju banka"
address:    2 Jura Alunana street
address:    Riga,LV-1010
address:    LATVIA
phone:     +371 67508972
nic-hdl:    ER5555-RIPE
created:    2009-01-06T10:05:03Z
last-modified: 2012-11-07T11:08:17Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-RIB
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]