| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  team-blue-denmark AS48854

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48854
as-name:    team-blue-denmark
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3308 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3308 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3308 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3308 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3292 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3292 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3342 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3342 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3342 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3342 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31027 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31027 announce as-team-blue-nordic
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31027 announce as-team-blue-nordic
org:      ORG-ZA59-RIPE
admin-c:    ZIN4-RIPE
tech-c:     ZIN4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZITCOM-MNT
created:    2009-02-18T15:00:22Z
last-modified: 2023-11-13T10:15:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZA59-RIPE
org-name:    team.blue Denmark A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Hjvangen 4
address:    8660
address:    Skanderborg
address:    DENMARK
phone:     +4570400000
admin-c:    MHV24-RIPE
admin-c:    AS48854-RIPE
abuse-c:    ZIN4-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ZITCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZITCOM-MNT
created:    2010-08-27T09:23:04Z
last-modified: 2022-01-03T08:46:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      team.blue Denmark Network
address:    Hjvangen 4
address:    Skanderborg 8660
address:    Denmark
phone:     +45 70235566
remarks:    *********************************************
remarks:    Do NOT send abuse reports to any other address EXCEPT dk-abuse@team.blue
remarks:    **********************************************
remarks:    Network Operation Center +45 70 23 55 66
remarks:    Routing issue 
admin-c:    MHV24-RIPE
admin-c:    AS48854-RIPE
tech-c:     MHV24-RIPE
tech-c:     AS48854-RIPE
nic-hdl:    ZIN4-RIPE
mnt-by:     ZITCOM-MNT
created:    2010-08-31T10:44:11Z
last-modified: 2023-10-02T11:21:44Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: dk-abuse@team.blue


role:      AS48854 Staff
address:    Hjvangen 4
address:    DK-8660 Skanderborg
address:    Denmark
tech-c:     MHV24-RIPE
nic-hdl:    AS48854-RIPE
mnt-by:     ZITCOM-MNT
created:    2016-06-21T17:29:20Z
last-modified: 2022-01-03T08:45:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Haugaard Villadsen
address:    Hjvangen 4
address:    8660 Skanderborg
address:    Denmark
phone:     +4569132802
nic-hdl:    MHV24-RIPE
mnt-by:     mhv-mnt
created:    2014-06-11T07:15:19Z
last-modified: 2022-10-26T13:17:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]