| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SL_ASN AS48839

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48839
as-name:    SL_ASN
org:      ORG-STC12-RIPE
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS48839
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS48839
admin-c:    AU1762-RIPE
tech-c:     AU1762-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SLADMIN-MNT
mnt-by:     AU1762-MNT
created:    2014-11-14T10:44:43Z
last-modified: 2022-09-13T20:54:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-STC12-RIPE
org-name:    SOFTLINE PJSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    2/4, bld.3A, office 304,
        Luzhnetskaya naberezhnaya
address:    119270
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952320023
admin-c:    AU1762-RIPE
abuse-c:    AC28387-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AU1762-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AU1762-MNT
created:    2014-05-21T08:18:43Z
last-modified: 2023-08-16T12:51:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Usanov
address:    Softline Trade JSC
address:    2/4, bld.3A, office 304, Luzhnetskaya naberezhnaya
address:    119270 Moscow Russia
phone:     +74952320023
nic-hdl:    AU1762-RIPE
mnt-by:     AU1762-MNT
created:    2022-08-01T12:42:38Z
last-modified: 2022-09-09T16:41:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]