| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.224.127.143 (lg) / ec2-3-224-127-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e0:7f8f::3e0:7f8f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TEC-AS AS48830

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48830
as-name:    TEC-AS
org:      ORG-TL100-RIPE
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS41877 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS48830
export:     to AS41877 announce AS48830
admin-c:    AM7499-RIPE
tech-c:     AM7499-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ROOT
created:    2009-02-13T15:27:43Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL100-RIPE
org-name:    TransEuroCom LLC
org-type:    LIR
address:    D. Aliyeva st., 230
address:    1010
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994124996959
fax-no:     +994124996979
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ROOT
mnt-ref:    MNT-ROOT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
remarks:    Technical contact TransEuroCom LLC
abuse-c:    IM4147-RIPE
created:    2008-02-26T10:59:52Z
last-modified: 2020-07-10T07:28:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Sinatulov
address:    D. Aliyeva st., 230, Baku, Azerbaijan
phone:     +994125990000
nic-hdl:    AM7499-RIPE
created:    2008-03-11T07:28:58Z
last-modified: 2016-02-16T07:18:13Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-TEC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]