| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTEUR-ANYCAST AS48809

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48809
descr:     Hosteur Anycast Network
descr:     HOSTEUR
import:     from AS204818 accept ANY
export:     to AS204818 announce AS48809
descr:     ALPINEDC
import:     from AS198385 accept ANY
export:     to AS198385 announce AS48809
descr:     HOSTEUR CH
import:     from AS207758 accept ANY
export:     to AS207758 announce AS48809
import:     from AS211277 accept ANY
export:     to AS211277 announce AS48809
as-name:    HOSTEUR-ANYCAST
org:      ORG-AC31-RIPE
remarks:    ------------------------------------
remarks:    for spam or abuse please mail at
remarks:    abuse-ripe at hosteur.com
remarks:    ------------------------------------
admin-c:    LE668-RIPE
tech-c:     LE668-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-ABCONNECT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-02-11T08:43:37Z
last-modified: 2021-12-20T09:04:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AC31-RIPE
org-name:    HOSTEUR SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    67 cours mirabeau
address:    13100
address:    Aix en Provence
address:    FRANCE
phone:     +33980082680
fax-no:     +33980082681
abuse-c:    ATC25-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ABCONNECT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ABCONNECT
created:    2009-01-23T13:05:10Z
last-modified: 2021-12-03T07:52:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laurent Escart
address:    France
mnt-by:     MNT-ABCONNECT
phone:     +33980082680
nic-hdl:    LE668-RIPE
created:    2008-10-08T14:57:59Z
last-modified: 2018-01-08T10:28:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]