| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EBITDA-AS AS48791

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48791
as-name:    EBITDA-AS
descr:     ul. Szarych Szeregow 27
descr:     60-462 Poznan
org:      ORG-ESzo13-RIPE
import:     from AS33868 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12968 action pref=100; accept ANY
export:     to AS33868 announce AS48791
export:     to AS12968 announce AS48791
admin-c:    KS3061-RIPE
tech-c:     KS3061-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8246-MNT
created:    2009-02-09T14:08:45Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-ESzo13-RIPE
org-name:    EBITDA Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Szarych Szeregow 27
address:    60-462 Poznan
abuse-c:    AR27074-RIPE
mnt-ref:    PERFEKT-NET-MNT
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2009-02-03T09:11:46Z
last-modified: 2014-11-17T22:28:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Sikorski
address:    ul. Szarych Szeregow 27
address:    60-462 Poznan
address:    Poland
phone:     +48 61 624 15 41
nic-hdl:    KS3061-RIPE
mnt-by:     PERFEKT-NET-MNT
created:    2009-02-03T09:15:52Z
last-modified: 2009-02-03T09:15:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]