| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AMPR-AS AS48777

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48777
as-name:    AMPR-AS
org:      ORG-AMPR1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    SysEleven GmbH
import:     from AS25291 accept ANY
export:     to AS25291 announce AS-AMPR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25291 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25291 announce AS-AMPR
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Community-IX
import:     from AS57555 accept ANY
export:     to AS57555 announce AS-AMPR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57555 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57555 announce AS-AMPR
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    AMPR-RIPE
tech-c:     AMPR-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IN-BERLIN-MNT
created:    2017-01-27T16:05:54Z
last-modified: 2020-11-16T18:02:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-INBE3-RIPE

organisation:  ORG-AMPR1-RIPE
org-name:    DARC e.V.
org-type:    OTHER
address:    DARC e.V.
address:    Lindenallee 4
address:    D-34225 Baunatal
address:    Germany
phone:     +49 561 949 88 0
fax-no:     +49 561 949 88 50
admin-c:    AMPR-RIPE
tech-c:     AMPR-RIPE
abuse-c:    AMPR666-RIPE
mnt-ref:    IN-BERLIN-MNT
mnt-by:     IN-BERLIN-MNT
created:    2017-01-25T21:16:26Z
last-modified: 2017-10-30T14:46:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster DARC e.V.
org:      ORG-AMPR1-RIPE
address:    DARC e.V.
address:    Lindenallee 4
address:    D-34225 Baunatal
address:    Germany
phone:     +49 561 949 88 0
fax-no:     +49 561 949 88 50
admin-c:    JANN-RIPE
admin-c:    THOS-RIPE
tech-c:     JANN-RIPE
tech-c:     THOS-RIPE
nic-hdl:    AMPR-RIPE
abuse-mailbox: ampr-abuse@darc.de
mnt-by:     IN-BERLIN-MNT
created:    2017-01-25T21:10:14Z
last-modified: 2017-01-25T21:17:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]