| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RICOLA-AS AS48776

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48776
as-name:    RICOLA-AS
org:      ORG-RA271-RIPE
import:     from AS42346 accept ANY
import:     from AS6772 accept ANY
export:     to AS42346 announce AS48776
export:     to AS6772 announce AS48776
admin-c:    CH2438-RIPE
tech-c:     CH2438-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IMPNET-MNT
created:    2009-02-05T12:57:17Z
last-modified: 2017-11-15T09:54:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IA5-RIPE

organisation:  ORG-RA271-RIPE
org-name:    Ricola AG
org-type:    OTHER
address:    Baselstrasse 31
address:    CH-4242 Laufen BL
address:    Switzerland
abuse-c:    AR18762-RIPE
mnt-ref:    IMPNET-MNT
mnt-by:     IMPNET-MNT
created:    2011-03-03T13:29:06Z
last-modified: 2014-03-04T08:50:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rolf Kohler
address:    Ricola AG
address:    Baslerstrasse 31
address:    CH-4242 Laufen
phone:     +41617654121
fax-no:     +41617654122
nic-hdl:    CH2438-RIPE
mnt-by:     IMPNET-MNT
created:    2009-01-27T13:19:59Z
last-modified: 2009-01-27T13:19:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]