| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.175.38 (lg) / ec2-34-204-175-38.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:af26::22cc:af26 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BMNETWORKS AS48768

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48768
as-name:    BMNETWORKS
org:      ORG-GSIA2-RIPE
import:     from AS35574 accept ANY
export:     to AS35574 announce AS48768
import:     from AS198949 accept ANY
export:     to AS198949 announce AS48768
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS48768
import:     from AS577 accept ANY
export:     to AS577 announce AS48768
import:     from AS852 accept ANY
export:     to AS852 announce AS48768
import:     from AS8680 accept ANY
export:     to AS8680 announce AS48768
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS48768
import:     from AS14537 accept ANY
export:     to AS14537 announce AS48768
admin-c:    LM3908-RIPE
tech-c:     LM3908-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
created:    2009-02-03T13:19:16Z
last-modified: 2019-07-04T17:28:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LS35-RIPE

organisation:  ORG-GSIA2-RIPE
org-name:    GTECH SWEDEN INTERACTIVE AB
org-type:    OTHER
address:    Box 3243 - Vxj Sweden
abuse-c:    AR18587-RIPE
mnt-ref:    MNT-GTECH
mnt-by:     MNT-GTECH
created:    2014-05-21T15:29:37Z
last-modified: 2014-05-21T15:29:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LOTTOMATICA SPA
address:    Viale del Campo Boario n. 56
address:    00153 Roma Italia
admin-c:    LM3908-RIPE
mnt-by:     LOTTOMATICA-MNT
tech-c:     LM3908-RIPE
nic-hdl:    LM3908-RIPE
abuse-mailbox: abuse@lottomatica.it
created:    2005-09-23T08:17:40Z
last-modified: 2011-03-07T23:09:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]