| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DoraTelekom AS48737

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48737
as-name:    DoraTelekom
org:      ORG-DTHA1-RIPE
import:     from AS9121 accept ANY
import:     from AS50540 accept ANY
import:     from AS12735 accept ANY
import:     from AS42926 accept ANY
import:     from AS60607 accept ANY
import:     from AS15924 accept ANY
import:     from AS42910 accept ANY
import:     from AS34476 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS48737
export:     to AS12735 announce AS48737
export:     to AS42926 announce AS48737
export:     to AS9121 announce AS60607
export:     to AS50540 announce AS48737
export:     to AS15924 announce AS48737
export:     to AS42910 announce AS48737
export:     to AS34476 announce AS48737
admin-c:    TD1716-RIPE
tech-c:     TD1716-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DORA
created:    2009-01-28T15:47:32Z
last-modified: 2022-08-15T11:44:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DTHA1-RIPE
org-name:    Dorabase Veri Merkezi Hizmetleri A.S.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Egitim Mah. Eylul Sok. No:12 Dora Is Merkezi Kadikoy
address:    34722
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +90 850 441 09 91
fax-no:     +902163364033
admin-c:    MAO2602-RIPE
admin-c:    TD1716-RIPE
abuse-c:    NOC161-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DORA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DORA
created:    2009-01-02T13:55:37Z
last-modified: 2021-11-12T10:09:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tonra Daylan
address:    Dora Telekom
mnt-by:     MNT-DORA
phone:     +90 532 111 36 72
fax-no:     +90 216 330 40 33
nic-hdl:    TD1716-RIPE
created:    2008-12-04T14:18:08Z
last-modified: 2017-10-30T22:03:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]