| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  adamek AS48727

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48727
as-name:    adamek
org:      ORG-MATA7-RIPE
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS48727
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS48727
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS48727
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS48727
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS48727
admin-c:    PAMA7-RIPE
tech-c:     PAMA7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-adamek-1-mnt
created:    2016-02-25T12:45:00Z
last-modified: 2022-08-17T12:43:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MATA7-RIPE
org-name:    Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEK
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Mickiewicza 1a
address:    28-530
address:    Skalbmierz
address:    POLAND
phone:     +48503106695
admin-c:    PAMA7-RIPE
tech-c:     PAMA7-RIPE
abuse-c:    AR34071-RIPE
mnt-ref:    pl-adamek-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-adamek-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-11-02T15:13:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:58:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Janusz Adamek
address:    Mickiewicza 1a
address:    28-530
address:    Skalbmierz
address:    POLAND
phone:     +48503106695
nic-hdl:    PAMA7-RIPE
mnt-by:     pl-adamek-1-mnt
created:    2015-11-02T15:13:03Z
last-modified: 2016-10-18T23:05:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]