| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OSKAR-AS AS48713

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48713
as-name:    OSKAR-AS
org:      ORG-OMct1-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS48713
import:     from AS42583 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42583 announce AS48713
export:     to AS29285 announce AS48713
import:     from AS29285 action pref=100; accept ANY
admin-c:    USPD-RIPE
tech-c:     USPD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
created:    2009-01-16T14:04:43Z
last-modified: 2018-10-11T09:45:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OMct1-RIPE
org-name:    PJSC Moscow city telephone network
country:    RU
org-type:    LIR
address:    ul. Bolshja Ordynka, d.25, str.1
address:    119991
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 4956098741
fax-no:     +7 4959500598
admin-c:    AVK103-RIPE
admin-c:    ANO3-RIPE
admin-c:    VMK
admin-c:    AGS9167-RIPE
admin-c:    GIA45-RIPE
mnt-ref:    MGTS-USPD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
abuse-c:    USPD-RIPE
tech-c:     USPD-RIPE
created:    2004-04-17T11:55:11Z
last-modified: 2021-04-13T10:42:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PJSC Moscow City Telephone Network NOC
address:    USPD MGTS
address:    Moscow, Russia
address:    Khachaturyana 5
admin-c:    AGS9167-RIPE
admin-c:    AVK103-RIPE
admin-c:    GIA45-RIPE
tech-c:     AVK103-RIPE
tech-c:     VMK
tech-c:     ANO3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@spd-mgts.ru
nic-hdl:    USPD-RIPE
mnt-by:     MGTS-USPD-MNT
created:    2006-09-11T07:56:01Z
last-modified: 2021-04-13T10:41:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]