| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITF AS48694

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48694
as-name:    ITF
org:      ORG-IF10-RIPE
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS48694
export:     to AS50607 announce AS48694
admin-c:    MB17694-RIPE
admin-c:    IFN7-RIPE
tech-c:     MB17694-RIPE
tech-c:     IFN7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITF-MNT
created:    2009-01-06T08:12:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:38:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-IF10-RIPE
geoloc:     50.87793952230202 20.65084084868431
org-name:    IT Futura Marcin Bartnik
org-type:    OTHER
address:    Gorna 19A
address:    Kielce
address:    PL
abuse-c:    IFN7-RIPE
admin-c:    MB17694-RIPE
admin-c:    IFN7-RIPE
tech-c:     IFN7-RIPE
tech-c:     MB17694-RIPE
mnt-ref:    ITF-MNT
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     ITF-MNT
mnt-by:     RIPE
created:    2008-12-31T08:29:24Z
last-modified: 2017-10-30T14:38:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Futura NOC
address:    Grna 19A
address:    25-415 Kielce
address:    POLAND
abuse-mailbox: abuse@itfutura.com
nic-hdl:    IFN7-RIPE
mnt-by:     ITF-MNT
created:    2014-03-25T23:32:41Z
last-modified: 2014-03-25T23:32:41Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     MB17694-RIPE
admin-c:    MB17694-RIPE
org:      ORG-IF10-RIPE

person:     Marcin Bartnik
address:    ul. Gorna 19A
address:    25-415 Kielce
address:    Poland
phone:     +48 41 2421655
nic-hdl:    MB17694-RIPE
created:    2007-06-19T12:59:18Z
last-modified: 2019-02-18T19:02:09Z
source:     RIPE
mnt-by:     ITF-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]