| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.194.177 (lg) / ec2-34-228-194-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:c2b1::22e4:c2b1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BI-LINK-AS AS48683

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48683
as-name:    BI-LINK-AS
import:     from AS13249 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-BILINK
import:     from AS31520 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31520 announce AS-BILINK
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15772 announce AS-BILINK
import:     from AS15645 action pref=90; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-BILINK
import:     from AS50952 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50952 announce AS-BILINK
import:     from AS29076 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29076 announce AS-BILINK
import:     from AS28917 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-BILINK
import:     from AS58032 action pref=100; accept ANY
export:     to AS58032 announce AS-BILINK
import:     from AS59613 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-BILINK
export:     to AS59613 announce AS-BILINK
org:      ORG-BL86-RIPE
admin-c:    STR222-RIPE
tech-c:     STR222-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BI-LINK-MNT
created:    2009-11-04T11:28:28Z
last-modified: 2018-09-04T10:45:50Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-BL86-RIPE
org-name:    Bilink LLC
org-type:    OTHER
descr:     Bilink LLC
address:    Scherbakova str. 53
address:    Kyiv, Ukraine, 04111
phone:     +380 44 5943430
fax-no:     +380 44 5943431
abuse-c:    AR20179-RIPE
admin-c:    STR222-RIPE
tech-c:     STR222-RIPE
mnt-ref:    BI-LINK-MNT
mnt-by:     BI-LINK-MNT
created:    2009-09-18T18:54:55Z
last-modified: 2014-12-16T13:07:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadim Ostrovskyi
address:    pr. Peremogi 67
address:    Kyiv, Ukraine, 03062
phone:     +380 44 5943430
nic-hdl:    STR222-RIPE
mnt-by:     BI-LINK-MNT
created:    2014-02-21T09:31:26Z
last-modified: 2016-09-26T10:37:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]