| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BSMU-AS AS48665

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48665
as-name:    BSMU-AS
org:      ORG-BSMU1-RIPE
import:     from AS39399 accept ANY
export:     to AS39399 announce AS48665
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS48665
admin-c:    SVS58-RIPE
tech-c:     VIYE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BSMU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-12-29T11:09:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:38:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-BSMU1-RIPE
org-name:    Bukovinian State Medical University
org-type:    OTHER
address:    Chernivtsi, Ukraine
address:    2, Teatralna Square
fax-no:     +380372 553754
phone:     +380372 553754
abuse-c:    AR24428-RIPE
phone:     +380505116147
admin-c:    OM4094-RIPE
tech-c:     OM4094-RIPE
mnt-ref:    BSMU-MNT
mnt-by:     BSMU-MNT
created:    2008-12-14T13:06:16Z
last-modified: 2017-04-03T06:39:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey V Sichevsky
address:    Ukraine, Chernivtsy
address:    15/19, I.Franka st.
phone:     +38 0372 558341
nic-hdl:    SVS58-RIPE
mnt-by:     FENIXVT-MNT
created:    2002-05-17T06:49:40Z
last-modified: 2008-10-19T08:08:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaliy O. Yermistov
address:    Ukraine, Chernivtsi
address:    114A/218, Nezalezhnosti ave.
phone:     +38 0372 558341
nic-hdl:    VIYE-RIPE
org:      ORG-PFV1-RIPE
mnt-by:     FENIXVT-MNT
created:    2008-12-14T12:07:41Z
last-modified: 2010-05-12T12:35:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]