| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mislviv-as AS48664

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48664
as-name:    mislviv-as
org:      ORG-Ccis2-RIPE
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS48664
import:     from AS43864 accept ANY
import:     from AS48957 accept ANY
export:     to AS43864 announce AS48664
export:     to AS48957 announce AS48664
admin-c:    BS4151-RIPE
tech-c:     ZA515-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MISLVIV
created:    2008-12-24T12:39:48Z
last-modified: 2018-09-04T10:38:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LOIT4-RIPE

organisation:  ORG-Ccis2-RIPE
org-name:    Cooperative Society "Miski Informatsiini Systemy"
descr:     City informational systems
org-type:    other
address:    Ukraine, Lviv, Generala Chuprunku str. 5
abuse-c:    AR29091-RIPE
phone:     +38(032) 2367000
admin-c:    BS4151-RIPE
tech-c:     ZA515-RIPE
mnt-ref:    MISLVIV
mnt-by:     MISLVIV
created:    2008-11-24T15:11:47Z
last-modified: 2014-11-17T22:40:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bida Sergiy
address:    Ukraine, Lviv, Latvijska str. 5
phone:     +38(032) 2367023
nic-hdl:    BS4151-RIPE
created:    2008-11-24T15:06:24Z
last-modified: 2016-04-06T20:38:22Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Zayats Andriy
address:    Ukraine, Lviv, Kulparkivskya str. 141/21
phone:     +38(032) 2367111
nic-hdl:    ZA515-RIPE
created:    2008-11-24T15:07:44Z
last-modified: 2016-04-06T20:37:38Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]