| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STEFAN6 AS48646

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48646
as-name:    STEFAN6
org:      ORG-SD230-RIPE
remarks:    ==========================================================
remarks:    =========[Peering requests: noc@as48646.de ]==============
remarks:    ============[https://as48646.peeringdb.com]===============
remarks:    ==========================================================
remarks:    =========================[UPSTREAMS]======================
remarks:    # LWLCom
import:     from AS50629 accept ANY
export:     to AS50629 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50629 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50629 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    # MyLoc Managed IT AG
import:     from AS24961 accept ANY
export:     to AS24961 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24961 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24961 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    # Asympto
import:     from AS39533 accept ANY
export:     to AS39533 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39533 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39533 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39533 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39533 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    # SmartInternet
import:     from AS202265 accept ANY
export:     to AS202265 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202265 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202265 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202265 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202265 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    ==========================================================
remarks:    =================[BGP COMMUNITY SUPPORT]================
remarks:    ========================================================
remarks:    48646:10100 Route learned from LocIX FRA
remarks:    48646:10200 Route learned from KleyReX FRA
remarks:    48646:10300 Route learned from KleyReX FRA
remarks:    48646:20100 Route learned from LocIX DUS
remarks:    48646:20200 Route learned from DECIX DUS
remarks:    48646:20300 Route learned from DECIX FRA
remarks:    48646:39533 Route learned from Asympto @ LocIX FRA
remarks:    48646:50629 Route learned from LWLCom @ LocIX FRA
remarks:    48646:6969 Route learned from HE @ LocIX FRA
remarks:    48646:58299 Route learned from OpenFactory @ LocIX FRA
remarks:    48646:24961 Route learned from MyLOC @ DUS
remarks:    ====================[Peering LOCIX]=======================
remarks:    =======================[RS LOCIX]=========================
import:     from AS202409 accept ANY
export:     to AS202409 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202409 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202409 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202409 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202409 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    ==========================================================
remarks:    ===================[Peering KLEYREX]======================
remarks:    ======================[RS KLEYREX]========================
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31142 announce AS-STEFANDUNKEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31142 announce AS-STEFANDUNKEL
remarks:    ==========================================================
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS48646
import:     from AS206499 accept ANY
export:     to AS206499 announce AS48646
admin-c:    SD11540-RIPE
tech-c:     SD11540-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EMZET-MNT
mnt-by:     stefan6
created:    2019-07-16T12:56:55Z
last-modified: 2021-11-30T19:24:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL272-RIPE

organisation:  ORG-SD230-RIPE
org-name:    Stefan Dunkel
country:    DE
admin-c:    HB7142-RIPE
org-type:    OTHER
address:    Denkmalsweg 7
address:    D-26670 Uplengen
abuse-c:    ACRO26958-RIPE
mnt-ref:    stefan6
mnt-by:     stefan6
mnt-by:     MNT-VSERVER
created:    2019-07-15T12:25:23Z
last-modified: 2023-01-08T20:37:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Dunkel
address:    Sutthauser Str. 50, 49080 Osnabrck
phone:     +4949567129620
org:      ORG-SN276-RIPE
nic-hdl:    SD11540-RIPE
mnt-by:     stefan6
created:    2017-07-07T14:31:55Z
last-modified: 2021-01-04T10:08:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]