| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLDIN-NL AS48635

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48635
as-name:    CLDIN-NL
descr:     Total Webhosting Solutions
org:      ORG-PB23-RIPE
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Transit - IPv4:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
import:     from AS174 action pref=80; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=80; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=80; accept ANY
import:     from AS3257 action pref=80; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=80; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=80; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=80; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-CLDIN
export:     to AS2914 announce AS-CLDIN
export:     to AS1299 announce AS-CLDIN
export:     to AS3257 announce AS-CLDIN
export:     to AS3356 announce AS-CLDIN
export:     to AS6453 announce AS-CLDIN
export:     to AS6830 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Transit - IPv6:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 action pref=80; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 action pref=80; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Customers - IPv4:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
import:     from AS43345 action pref=95; accept AS43345
export:     to AS43345 announce ANY
import:     from AS50655 action pref=95; accept AS-ITSHOSTED
export:     to AS50655 announce ANY
import:     from AS36057 action pref=95; accept AS-WEBAIRAMS
export:     to AS36057 announce ANY
import:     from AS8954 action pref=95; accept AS-INTOUCHPEERS
export:     to AS8954 announce ANY
import:     from AS203037 action pref=95; accept AS203037
export:     to AS203037 announce ANY
import:     from AS200549 action pref=95; accept AS200549
export:     to AS200549 announce ANY
import:     from AS207257 action pref=95; accept AS207257
export:     to AS207257 announce ANY
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Customers - IPv6:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43345 action pref=95; accept AS43345
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43345 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50655 action pref=95; accept AS-ITSHOSTED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50655 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36057 action pref=95; accept AS-WEBAIRAMS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36057 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8954 action pref=95; accept AS-INTOUCHPEERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8954 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203037 action pref=95; accept AS203037
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203037 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200549 action pref=95; accept AS200549
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200549 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207257 action pref=95; accept AS207257
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207257 announce ANY
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Peers - NL-IX - IPv4:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
import:     from AS6939 action pref=95; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-CLDIN
import:     from AS3265 action pref=95; accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 announce AS-CLDIN
import:     from AS39591 action pref=95; accept AS39591
export:     to AS39591 announce AS-CLDIN
import:     from AS51313 action pref=95; accept AS-KEENONDOTS
export:     to AS51313 announce AS-CLDIN
import:     from AS16509 action pref=95; accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-CLDIN
import:     from AS20940 action pref=95; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-CLDIN
import:     from AS13335 action pref=95; accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-CLDIN
import:     from AS4651 action pref=95; accept AS4651
export:     to AS4651 announce AS-CLDIN
import:     from AS714 action pref=95; accept AS714
export:     to AS714 announce AS-CLDIN
import:     from AS12041 action pref=95; accept AS12041
export:     to AS12041 announce AS-CLDIN
import:     from AS36351 action pref=95; accept AS-SOFTLAYER
export:     to AS36351 announce AS-CLDIN
import:     from AS8283 action pref=95; accept AS-COLOCLUE
export:     to AS8283 announce AS-CLDIN
import:     from AS8075 action pref=95; accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-CLDIN
import:     from AS12859 action pref=95; accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Peers - NL-IX - IPv6:
remarks:    +-----------------------------------------------------+
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=95; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 action pref=95; accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39591 action pref=95; accept AS39591
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39591 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51313 action pref=95; accept AS-KEENONDOTS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51313 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 action pref=95; accept AS16509
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=95; accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=95; accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4651 action pref=95; accept AS4651
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4651 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 action pref=95; accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 action pref=95; accept AS12041
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 action pref=95; accept AS-SOFTLAYER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283 action pref=95; accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8283 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=95; accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 action pref=95; accept AS-BIT6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Routeservers - IPv4
remarks:    +-----------------------------------------------------+
import:     from AS34307 action pref=95; accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-CLDIN
import:     from AS49917 action pref=95; accept ANY
export:     to AS49917 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Routeservers - IPv6
remarks:    +-----------------------------------------------------+
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 action pref=95; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS-CLDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49917 action pref=95; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49917 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
remarks:    Others - IPv4
remarks:    +-----------------------------------------------------+
import:     from AS200020 action pref=85; accept AS200020
export:     to AS200020 announce AS-CLDIN
remarks:    +-----------------------------------------------------+
admin-c:    PB8076-RIPE
tech-c:     PB8076-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLDIN-MNT
created:    2008-12-19T14:48:26Z
last-modified: 2022-06-23T06:26:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PB23-RIPE
org-name:    CLDIN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Gyroscoopweg 134
address:    1042AZ
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31854011251
admin-c:    PB8076-RIPE
abuse-c:    PA7151-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CLDIN-MNT
remarks:    Infrastructure company of TWS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CLDIN-MNT
created:    2007-11-15T06:11:12Z
last-modified: 2022-06-10T14:01:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CLDIN B.V.
phone:     +31854011251
tech-c:     PGN24-RIPE
address:    Gyroscoopweg 134
address:    1042AZ Amsterdam
address:    The Netherlands
abuse-mailbox: abuse@cldin.eu
nic-hdl:    PB8076-RIPE
mnt-by:     CLDIN-MNT
created:    2007-03-22T22:51:48Z
last-modified: 2022-05-03T12:41:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]