| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MythicalKitten AS48581

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48581
as-name:    MythicalKitten
descr:     MythicalKitten
org:      ORG-MKTN1-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    MythicalKitten Network - catto go meow
remarks:    Website: https://mythicalkitten.com
remarks:    General Contact: hello@mythicalkitten.com
remarks:    Operations / Noc: noc@kitten.network
remarks:    Abuse: abuse@kitten.network
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS924 accept ANY
export:     to AS924 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS924 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS924 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34927 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34927 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS34465 accept ANY
export:     to AS34465 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34465 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34465 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS52210 accept ANY
export:     to AS52210 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS52210 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS52210 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS204857 accept ANY
export:     to AS204857 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204857 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204857 announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS210537 accept ANY
export:     to AS210537 announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210537 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210537 announce AS-MYTHICALKITTEN
remarks:
import:     from AS57369:AS-ONIX accept AS57369:AS-ONIX
export:     to AS57369:AS-ONIX announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57369:AS-ONIX accept AS57369:AS-ONIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57369:AS-ONIX announce AS-MYTHICALKITTEN
import:     from AS57369:AS-FREMIX accept AS57369:AS-FREMIX
export:     to AS57369:AS-FREMIX announce AS-MYTHICALKITTEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57369:AS-FREMIX accept AS57369:AS-FREMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57369:AS-FREMIX announce AS-MYTHICALKITTEN
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:
tech-c:     KTTN1-RIPE
tech-c:     MYTH-RIPE
admin-c:    MYTH-RIPE
admin-c:    KTTN2-RIPE
abuse-c:    KTTN3-RIPE
remarks:
mnt-by:     kitten-mnt
mnt-by:     mythicalkittenllc-mnt
status:     ASSIGNED
remarks:
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2023-03-30T15:28:29Z
last-modified: 2023-05-28T13:22:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MKTN1-RIPE
org-name:    MythicalKitten LLC
country:    US
org-type:    OTHER
address:    1942 Broadway Ste 314C, Boulder, CO 80302, US
abuse-c:    MYTH-RIPE
tech-c:     MYTH-RIPE
admin-c:    MYTH-RIPE
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT
mnt-ref:    kitten-mnt
mnt-ref:    lir-uk-twistic2-1-MNT
mnt-by:     mythicalkittenllc-mnt
mnt-by:     kitten-mnt
created:    2023-03-29T05:50:55Z
last-modified: 2023-04-06T21:38:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KittenSystems - Network Operations Center
address:    KittenSystems C/O Material Global Limited, 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Rd, Ruislip HA4 7AE, United Kingdom
abuse-mailbox: abuse@kitten.network
admin-c:    MYTH-RIPE
tech-c:     MYTH-RIPE
nic-hdl:    KTTN1-RIPE
mnt-by:     mythicalkitten-mnt
mnt-by:     kittensystems-mnt
created:    2022-08-06T04:15:41Z
last-modified: 2022-12-25T15:42:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KittenSystems - Admin
address:    KittenSystems C/O Material Global Limited, 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Rd, Ruislip HA4 7AE, United Kingdom
abuse-mailbox: abuse@kitten.network
admin-c:    MYTH-RIPE
tech-c:     MYTH-RIPE
nic-hdl:    KTTN2-RIPE
mnt-by:     mythicalkitten-mnt
mnt-by:     kittensystems-mnt
created:    2022-08-06T04:16:16Z
last-modified: 2022-12-25T15:43:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mythical K
remarks:    https://mythicalkitten.com
address:    222 Exhibition Street Melbourne, VIC 3000
abuse-mailbox: abuse@kitten.network
nic-hdl:    MYTH-RIPE
mnt-by:     mythicalkitten-mnt
created:    2022-09-02T02:25:57Z
last-modified: 2022-09-14T08:05:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]