| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIDNOENET AS48573

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48573
as-name:    VIDNOENET
remarks:    --------PITER-IX--------
import:     from AS50817 action pref=250; accept ANY
export:     to AS50817 announce AS-VIDNOE
import:     from AS49869 action pref=250; accept ANY
export:     to AS49869 announce AS-VIDNOE
import:     from AS57936 action pref=250; accept ANY
export:     to AS57963 announce AS-VIDNOE
import:     from AS49634 action pref=250; accept ANY
export:     to AS49634 announce AS-VIDNOE
import:     from AS39607 action pref=250; accept ANY
export:     to AS39607 announce AS-VIDNOE
import:     from AS61267 action pref=250; accept ANY
export:     to AS61367 announce AS-VIDNOE
remarks:    --------UPSTREAMS---------
import:     from AS28917 action pref=101; accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-VIDNOE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-VIDNOE
org:      ORG-ONT2-RIPE
admin-c:    AL14299-RIPE
tech-c:     AL14299-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLLADA-MNT
created:    2008-12-11T12:19:28Z
last-modified: 2021-07-12T08:59:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ONT2-RIPE
org-name:    Limited Liability Company "Network Fast System Telecom"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Abelmanovskaya street 7, VI/2?
address:    109147
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +38617778696
admin-c:    AL14299-RIPE
abuse-c:    AR16824-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PHAETON-MNT
created:    2019-10-18T08:05:33Z
last-modified: 2021-09-09T17:31:25Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    PHAETON-MNT

person:     general manager
address:    phaeton.plus@yahoo.com
phone:     +3 861 7778696
nic-hdl:    AL14299-RIPE
mnt-by:     COLLADA-MNT
created:    2016-09-27T17:04:03Z
last-modified: 2021-09-09T17:15:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]