| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EFECTRO-As AS48571

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48571
as-name:    EFECTRO-As
remarks:    Jan Huss 29
remarks:    Cluj-Napoca Cluj
org:      ORG-ES428-RIPE
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8708 announce AS-EFECT
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-EFECT
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-EFECT
import:     from AS5483 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5483 announce AS-EFECT
import:     from AS48161 action pref=100; accept ANY
export:     to AS48161 announce AS-EFECT
import:     from AS20530 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20530 announce AS-EFECT
import:     from AS32934 action pref=100; accept ANY
export:     to AS32934 announce AS-EFECT
import:     from AS8075 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-EFECT
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
export:     to AS13335 announce AS-EFECT
admin-c:    BC530-RIPE
tech-c:     BC530-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EFECT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ro-efectro-1-mnt
created:    2008-12-10T15:32:39Z
last-modified: 2019-03-15T08:00:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ES428-RIPE
org-name:    efectRO SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Jan Huss 29
address:    400268
address:    CLUJ NAPOCA
address:    ROMANIA
phone:     +40264593637
admin-c:    BC7681-RIPE
tech-c:     BC7681-RIPE
tech-c:     FV6097-RIPE
abuse-c:    AR46497-RIPE
mnt-ref:    ro-efectro-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ro-efectro-1-mnt
created:    2018-05-16T13:32:26Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     BOGDAN CIOTLAUS
address:    SC efectRO SRL
address:    Jan Huss 29
address:    Cluj-Napoca Cluj
phone:     +40.264593637
fax-no:     +40.264593637
nic-hdl:    BC530-RIPE
mnt-by:     EFECT-MNT
created:    2008-12-10T08:19:34Z
last-modified: 2008-12-10T08:21:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]