| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AVA-AS AS48563

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48563
as-name:    AVA-AS
descr:     Gheorghe Popescu nr. 12
descr:     Bucuresti 5th district
import:     from AS30890 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8751 action pref=100; accept ANY
export:     to AS30890 announce AS48563
export:     to AS8751 announce AS48563
admin-c:    MV4812-RIPE
tech-c:     MV4812-RIPE
org:      ORG-SATI2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AVATEL-MNT
created:    2008-12-10T13:13:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:38:10Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LNS8-RIPE

organisation:  ORG-SATI2-RIPE
org-name:    AVA TELECOM INTERNATIONAL SRL
org-type:    OTHER
address:    Gheorghe Popescu nr. 12
address:    Bucuresti 5th district
address:    Romania
phone:     +40.765477682
abuse-c:    AR26328-RIPE
admin-c:    MV4812-RIPE
tech-c:     MV4812-RIPE
mnt-by:     AVATEL-MNT
mnt-ref:    AVATEL-MNT
created:    2008-12-10T07:12:40Z
last-modified: 2014-11-17T21:48:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MINCULESCU VLAD
address:    SC AVA TELECOM INTERNATIONAL SRL
address:    Gheorghe Popescu nr. 12
address:    Bucuresti 5th district
phone:     +40.765477682
nic-hdl:    MV4812-RIPE
mnt-by:     AVATEL-MNT
created:    2008-12-10T07:12:39Z
last-modified: 2008-12-10T07:14:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]